Hulp bij inloggen     winkelwagen
Op niveau onderbouw Nederlands vaardigheden

Op niveau onderbouw LRN-line

Wat biedt de methode?

 • DIFFERENTIATIE OP NIVEAU

  Formatief evalueren

  Tijdens het doorwerken van de themahoofdstukken reflecteren leerlingen (formatief) op hun kunnen aan de hand van rubrics bij de productieve vaardigheden. Er kan worden ingespeeld op 

  verschillende niveaus door leerlingen extra uit te dagen bij vervolgopdrachten.

  Voorbeeld van formatief evalueren in een hoofdstuk over fictie.

  Op niveau onderbouw Op niveau onderbouw 

  Voorbeeld van formatie evalueren in een themahoofdstuk

  Niveaudifferentiatie

  Aan het eind van de themahoofdstukken reflecteren leerlingen (formatief) op hun niveau aan de hand van de leerdoelen en het resultaat van de eindopdracht. Op basis hiervan kunnen ze online verder oefenen op twee niveaus.

  In de taalverzorgingshoofdstukken wordt de basisstof in het boek aangeboden. Online kan de leerling zichzelf testen en bepalen of er behoefte is om meer te oefenen met het onderwerp, dit kan online op twee niveaus.

  Op niveau onderbouw  Op niveau onderbouw

  Keuzedifferentiatie

  In de fictiehoofdstukken kunnen leerlingen kiezen uit twee eindopdrachten. 

  Op niveau onderbouw Op niveau onderbouw 

  Ook is er in die hoofdstukken online per hoofdstuk nog een aanvullende online opdracht te vinden, bijvoorbeeld kennismaken met de jeugdbibliotheek online of het schrijven van een gedicht. Ten slotte worden er leestips gegeven waardoor leerlingen hun eigen smaak kunnen volgen of ontwikkelen.

  Op niveau onderbouw

 • LEERDOELEN OP NIVEAU

  Fictie en thema's

  Leerdoelen komen van de hoofdvaardigheden Lezen, Kijken/Luisteren, Schrijven en 

  Spreken/Gesprekken. Ondersteund door de benodigde theorie. 

  op niveau onderbouw op niveau onderbouw 

  Streefniveau leerjaar 1: 1F-2F

  Taalverzorging

  De lesstof van Grammatica, Spelling, Formuleren en Taalbeschouwing wordt geoefend.

  In ieder hoofdstuk staan een of twee persoonlijke vaardigheden (zoals kritisch denken en sociaal-culturele vaardigheden) centraal, gebaseerd op leerlijnen 21e-eeuwse vaardigheden van SLO.

  Op niveau onderbouw Op niveau onderbouw 
   Op niveau onderbouw  Op niveau onderbouw
  Op niveau onderbouw  

 • TOETSING OP NIVEAU

  Over de toetsen Op niveau

  • Korte toetsen voor de taalverzorgingsonderwerpen.
  • Lees- en luistertoetsen bij de themahoofdstukken.
  • De eindopdrachten van de thema- en fictiehoofdstukken worden gebruikt in plaats van aparte schrijf- of spreektoetsen.
  • De toetsen worden via de docentenomgeving ‘Thiemo’ in Word aangeboden ten behoeve van zelf arrangeren en/of aanpassen.
  • Hiervoor geschikte toetsen worden ook digitaal aangeboden.
 • OPBOUW OP NIVEAU

  De methode is op de volgende manier opgebouwd:

  Thema (4x)

  Studielast

  Inleiding, leerdoelen, oriëntatie, woordenschat

  1

  Basisparagrafen (4x)

  10

  Eindopdracht

  2

  Terugblik

  0,5

  Extra materiaal online (differentiatie)

  2

  Totaal per hoofdstuk

  15,5

  Fictie (3x)

  Studielast

  Inleiding, leerdoelen, oriëntatie

  0,5

  Basisparagrafen (3x)

  6

  Eindopdracht

  2

  Terugblik

  0,5

  Extra materiaal online (differentiatie)

  1

  Totaal per hoofdstuk

  10

  Taalverzorging (4x)

  Studielast

  Grammatica, Formuleren, Spelling, Taalbeschouwing


  Totaal per hoofdstuk

  6

  Toetsen

  10

  Totaal

  126

Met boeken, digitaal of blended werken?

Online + boek

Kies je voor online + boeken, dan heb je alle ruimte om zelf te bepalen hoe je les wilt geven: volledig online, met boeken of nog beter: een combinatie van beide (blended).

In de zeer complete online leeromgeving heb je altijd en overal beschikking over alle lesstof en oefenmateriaal. In deze omgeving krijg je als docent inzicht in de resultaten van je leerlingen en kun je hun voortgang volgen. Daarbij krijgen je leerlingen eigen boeken  waarin ze mogen schrijven en die ze mogen houden, dit bevordert het leerproces. Jij en je leerlingen hebben elk jaar het meest actuele lesmateriaal, zowel online als op papier.

Als docent heb je binnen de licentie toegang tot de lesstof van meerdere leerjaren en niveaus. De online leeromgeving sluit bovendien naadloos aan op MS Teams en jouw ELO. Je verzorgt dus net zo makkelijk voor de klas als op afstand al je lessen.

Wil je hulp bij het (op afstand) werken met je methode? Je kunt altijd op persoonlijke ondersteuning rekenen van onze methode-experts. Ook kun je gratis (start)trainingen en webinars volgen over de online leeromgeving.

LRN-line contentlicentie

De digitale leeromgeving eDition maakt onderdeel uit van onze nieuwe LRN-line content licentie. Een compleet en rijk aanbod met al het lesmateriaal van een vak, voor meerdere niveaus. Je kunt volledig digitaal werken of de digitale leeromgeving combineren met boeken. Inhoudelijk altijd actueel, voor een vaste prijs per leerling per jaar.

Op niveau Nederlands vaardigheden leren | Thiememeulenhoff

Volledig online

Kies je voor volledig online, dan kies je voor een zeer complete online leeromgeving waarin je altijd en overal beschikt over alle actuele lesstof en oefenmateriaal. In deze omgeving krijg je als docent inzicht in de resultaten van je leerlingen en kun je hun voortgang volgen.

Als docent heb je binnen deze licentie toegang tot de lesstof van meerdere leerjaren en niveaus. De online leeromgeving sluit bovendien naadloos aan op MS Teams en jouw ELO. Je verzorgt dus net zo makkelijk voor de klas als op afstand al je lessen.

Wil je hulp bij het (op afstand) werken met je methode? Je kunt altijd op persoonlijke ondersteuning rekenen van onze methode-experts. Ook kun je gratis (start)trainingen en webinars volgen over de online leeromgeving.

LRN-line contentlicentie

De digitale leeromgeving eDition maakt onderdeel uit van onze nieuwe LRN-line content licentie. Een compleet en rijk aanbod met al het lesmateriaal van een vak, voor meerdere niveaus. Je kunt volledig digitaal werken of de digitale leeromgeving combineren met boeken. Inhoudelijk altijd actueel, voor een vaste prijs per leerling per jaar.

Op niveau Nederlands vaardigheden leren | Thiememeulenhoff