Taalvaardigheid - bovenbouw - op niveau - vo

Taalvaardigheid

Op niveau bovenbouw is een methode die de leerling helpt taalvaardig en ook persoonlijk vaardig te worden, door een rijke variatie aan geschreven en gesproken teksten te doorgronden en te analyseren en daarop te reflecteren. Leerlingen leren helder en correct schrijven en spreken, een eigen stijl ontwikkelen, een eigen mening te vormen én deze goed onder woorden te brengen.

Opbouw - Bovenbouw - Op niveau - VO

Opbouw Op niveau

Ieder taalvaardigheidshoofdstuk is als volgt opgebouwd:

  • Oriëntatie op thema en leerdoelen

  • Module Lezen (incl. theorie en extra online lesmateriaal)

  • Module Schrijven (incl. theorie, rubrics en extra online lesmateriaal)

  • Module Spreken, Kijken, Luisteren (SKL) (incl. theorie, rubrics en extra online lesmateriaal)

  • Terugblik op thema en leerdoelen

Alle theorie staat per onderwerp geclusterd achter in het boek overzichtelijk bij elkaar. Naast deze hoofdstukken bevat elk het boek een apart kennishoofdstuk Taalverzorging en taalbewustzijn met een selectie aan onderwerpen uit het online materiaal. Alle opdrachten en theorie staan ook in de online leeromgeving. Daar kun je ook allerlei extra (oefen)materiaal vinden. Je kunt de opdrachten op verschillende manieren doorwerken: modulair of lineair.

Oriëntatie en reflectie - Bovenbouw- Op niveau - VO

Oriëntatie en reflectie

Elk hoofdstuk start met een oriëntatie op het thema en de leerdoelen. Daarbij staan telkens twee sets overkoepelende leerdoelen centraal, namelijk taalvaardigheidsdoelen, die horen bij lezen en luisteren en bij schrijven en lezen, en persoonlijke vaardigheidsdoelen, zoals kritisch en creatief denken, samenwerken en zelfstandig werken, mediawijs en sociaal en cultureel vaardig zijn. De hoofdstukken sluiten ook weer af met een terugblik op deze zelfde overkoepelende leerdoelen.

Daarnaast starten de modules Lezen, Schrijven en Spreken, kijken en luisteren elk met een introductie en eindigen met een reflectie. Ook dit is weer leerdoelgericht ingezet, met een duidelijke koppeling van leerdoelen en theorie aan de opdrachten.

Formatieve evaluatie en differentiatie - Bovenbouw - Op niveau - VO

Formatieve evaluatie en differentiatie

Aan de hand van instaptoetsen en peerfeedbackformulieren bepalen leerlingen van zichzelf én elkaar hoe goed ze de leerdoelen beheersen en waar ze zich kunnen verbeteren. Omdat leerdoelen en theorie gekoppeld zijn aan de opdrachten, kunnen leerlingen ook direct aan de slag met (extra) oefenen waar dat nodig is.