delen

Nederlands als tweede taal

NT2

Nederlands als tweede taal

Nederlands leren is één van de belangrijkste vereisten om succesvol te integreren in de Nederlandse maatschappij. ThiemeMeulenhoff biedt je een compleet aanbod met cursusmateriaal voor Nederlands als tweede taal waarbij kwaliteit voorop staat.

  • Breed aanbod voor alle niveaus
  • Taalniveauverhoging tot niveau B2
  • Zowel voor korte als voor lange trajecten
  • Voorbereiding op inburgerings- en/of staatsexamen
  • Efficient en resultaatgericht