Hulp bij inloggen     winkelwagen

Algemene voorwaarden ThiemeMeulenhoff BV

Op alle leveringen en leveranciers zijn onze algemene inkoop-, verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Bedrijven: 
Een exemplaar van de algemene voorwaarden van ThiemeMeulenhoff B.V., versie Business to Business, kunt u hier downloaden.

Particulieren: 
Een exemplaar van de algemene voorwaarden van ThiemeMeulenhoff B.V., versie Business to Consumer, kunt u hier downloaden.
Een modelformulier voor ontbinding van een overeenkomst kunt u hier downloaden.

Inkoopvoorwaarden (leveranciers): 
Een exemplaar van de algemene inkoopvoorwaarden van ThiemeMeulenhoff B.V. kunt hier downloaden.

Licentieovereenkomst E-Uitgaven Primair Onderwijs ThiemeMeulenhoff 
Een exemplaar van de algemene voorwaarden van ThiemeMeulenhoff B.V., versie E-uitgaven Primaire Onderwijs, kunt u hier downloaden.

 

Identiteit van de ondernemer

Naam Onderneming: ThiemeMeulenhoff B.V.
Vestigingsadres; Smallepad 30, 3811 MG Amersfoort
Bezoekadres: Smallepad 30, 3811 MG Amersfoort
Telefoonnummer: (033) 448 30 00
E-mailadres: info@thiememeulenhoff.nl
KvK-nummer: 02067077
Btw-identificatienummer: NL 807 940 045 B01