Opbouw - Op niveau onderbouw - Op niveau - VO

Opbouw

De hoofdstukken binnen de methode zijn ingedeeld themahoofdstukken, fictiehoofdstukken en taalverzorgingshoofdstukken. Binnen de themahoofdstukken komen oefeningen rondom taalvaardigheden en het toepassen van taalverzorging aan de hand van actuele thema's aan bod. In de fictiehoofdstukken ligt de focus op het ontwikkelen van leesplezier en het kennismaken met fictie. De taalverzorgingshoofdstukken gaan in op grammatica, spelling, formuleren, woordenschat en taalbewustzijn.

Leesvaardigheid - Op niveau onderbouw - Op niveau - VO

Leesvaardigheid

Om de leesvaardigheid van te verbeteren en het leesplezier van leerlingen te vergroten, wordt gebruik gemaakt van de resultaten van recente onderzoeken (bijv. PISA). In de themahoofdstukken ligt de focus op actuele thema’s, lezen vanuit een doel, het vergelijken van teksten en het kritisch beoordelen van en reflecteren op teksten. In de fictiehoofdstukken ligt de focus op het leesplezier door middel van rijk een aanbod aan fictie (verhalen, poëzie, muziek, spoken word) en op de ontwikkeling van leesvaardigheid door middel van een persoonlijke, leerlinggerichte aanpak.

Differentiatie - onderbouw - op niveau - vo

Differentiatie en evaluatie

Aan het eind van de hoofdstukken reflecteren leerlingen (formatief of summatief) op hun niveau aan de hand van de leerdoelen en het resultaat van de eindopdracht. In de nieuwste editie is formatief evalueren als volgt opgebouwd:

  • Leerdoelen verhelderen, waar gaat de leerling naartoe;

  • Waar staat de leerling nu;

  • Hoe komt een leerling naar een gewenste situatie.

Op basis hiervan kunnen ze online verder oefenen op twee niveaus. In de fictiehoofdstukken kunnen leerlingen kiezen uit twee eindopdrachten. Ook bevatten die hoofdstukken online nog een aanvullende opdracht. Ten slotte worden er leestips gegeven waardoor leerlingen hun eigen smaak kunnen volgen of ontwikkelen. 

Leerdoelen - Onderbouw - Op niveau - VO

Leerdoelen

De leerdoelen komen van de hoofdvaardigheden lezen, kijken en luisteren, schrijven en spreken, ondersteund door de benodigde theorie.  De lesstof van grammatica, spelling, formuleren en taalbewustzijn wordt geoefend. In ieder hoofdstuk staan een of twee persoonlijke vaardigheden centraal, zoals kritisch denken en sociaal-culturele vaardigheden.

Toetsing - onderbouw - op niveau - vo

Toetsing

  • De methode biedt korte toetsen voor de taalverzorgingsonderwerpen. 

  • De methode biedt lees- en luistertoetsen bij de themahoofdstukken. 

  • De eindopdrachten van de thema- en fictiehoofdstukken kunnen worden ingezet in plaats van aparte schrijf- of spreektoetsen. 

  • De toetsen worden via de docentenomgeving ‘Thiemo’ aangeboden.

Link naar methodepagina vanaf onderbouwpagina- Op Niveau - vo

Op niveau inkijken of meer weten?

Wil je meer weten over Op niveau? Op de methodepagina blader je door het lesmateriaal heen, lees je meer over het aanbod en de beschikbaarheid en ontdek je hoe je met deze methode werkt in de klas.

Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Team voortgezet onderwijs

033 - 44 83 600
Stuur een email