delen

Het nieuwe mbo

De nieuwe kwalificatiedossiers bevatten betere omschrijvingen en meer inhoudelijke uitdaging voor studenten. Aansluitend op de nieuwe dossiers hebben wij ons lesmateriaal herzien. Zo bereid je de studenten beter voor op de arbeidsmarkt.

Lees meer over het nieuwe mbo

Profieldelen

De profieldelen voor Rendement en BV in Balans zijn klaar. Voor Traject V&V, Traject Welzijn en Traject Dienstverlening zijn de eerste delen klaar. 

Samen met docenten en de vakredactie werken we hard om de overige delen begin schooljaar 2017-2018 klaar te hebben. De verschijningsdata vind je bij elke methode in de prijslijst.