delen

Het nieuwe mbo

De nieuwe kwalificatiedossiers bevatten betere omschrijvingen en meer inhoudelijke uitdaging voor studenten. Aansluitend op de nieuwe dossiers hebben wij ons lesmateriaal herzien. Zo bereid je de studenten beter voor op de arbeidsmarkt.

Lees meer over het nieuwe mbo

Examens zorg en welzijn

De door VAPRO ontwikkelde examens zijn geschikt voor de opleidingen Verzorgende IG (VIG), Verpleegkundige (VPK) en Pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 (PMK). Deze examens zijn al gevalideerd, zodat je als school goed voorbereid bent als het in 2018 verplicht wordt de examens te laten valideren.

Lees verder over de VAPRO-examens