delen

Het nieuwe mbo

De nieuwe kwalificatiedossiers bevatten betere omschrijvingen en meer inhoudelijke uitdaging voor studenten. Aansluitend op de nieuwe dossiers hebben wij ons lesmateriaal herzien. Zo bereid je de studenten beter voor op de arbeidsmarkt. 

Lees meer over het nieuwe mbo
Het nieuwe mbo

Het nieuwe Oranje Kruis Boekje is nu leverbaar. Bestel snel!

Veelgestelde vragen mbo

Hieronder vind je alle algemene veelgestelde vragen over de mbo-lesmaterialen van ThiemeMeulenhoff. Per lesmethode vind je de specifieke veelgestelde vragen voor die methode.

Veelgestelde vragen algemeen

In hoeverre sluit het lesmateriaal aan bij de kwalificatiedossiers?

Het lesmateriaal sluit voor 100% aan bij de nieuwe kwalificatiedossiers.

Worden aansluitende werkprocessen uitgewerkt in de boeken?

Nee, hiervoor zijn de koppeldocumenten ontwikkeld.

Is er een mogelijkheid flexibel lesmateriaal uit te leveren?

ThiemeMeulenhoff onderzoekt de mogelijkheden met betrekking tot flexibele uitlevering van lesmaterialen. Neem voor meer informatie hierover contact op met je accountmanager.

Op welk taalreferentieniveau is het lesmateriaal geschreven?

Het taalniveau van het lesmateriaal is afgestemd op de doelgroep (2F-3F).

Zijn de papieren boeken ook digitaal beschikbaar?

Per lesmethode zijn verschillende werkvormen beschikbaar, variërend van 100% papier tot 100% digitaal of een combinatie van beide. Zowel bij de theorie- als bij de werkboeken kies je zelf voor het werken op papier of digitaal.

Hoe zijn de 21st century skills verwerkt in het lesmateriaal?

Voor docenten is er een docentenhandleiding ontwikkeld met betrekking tot de inzet van de 21st century skills. Daarnaast wordt er in de werkboeken middels icoontjes een koppeling gemaakt met de 21st century skills.

Welke keuzedelen ontwikkelt ThiemeMeulenhoff?

De keuzedelen die wij overwegen te ontwikkelen zijn gebaseerd op de lijsten op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en kwalificatiesmbo.nl. Deze lijsten zijn nog aan verandering onderhevig. Dit betekent dat ook onze lijst nog kan wijzigen.

Veelgestelde vragen over digitaal werken met Schooltas

Kan je als docent een student volgen wanneer hij aan het werk is in Schooltas?

De docent kan het gemaakte werk van de student nakijken in Schooltas.

Kan je als docent zien wanneer een student online is en of hij aan het werk is in Schooltas?

Ja, je kunt zien wanneer een student online is in het overzicht van de leerlingen. Een transparante profielfoto betekent dat een leerling offline is, een gekleurde profielfoto betekent dat de leerling online is.

Is het mogelijk om lesmateriaal te laten voorlezen in Schooltas?

Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Wel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

Is er een koppeling te maken met de ELO?

Ja, er kan een koppeling gemaakt worden met de ELO.