Hulp bij inloggen     winkelwagen
100 dagen voor de klas thuiskijktip

Onderzoek afstandsonderwijs

Les op afstand prima voor docenten

‘Ik kan mijn leerlingen individueel aandacht en feedback geven’

Het merendeel van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich comfortabel bij afstandsonderwijs. Slechts een op de tien geeft te kennen het niet prettig te vinden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 112 docenten uit het Onderwijspanel van ThiemeMeulenhoff.

lesgeven-op-afstand-ervaringen-onderzoek | Thiememeulenhoff

De Corona-crisis heeft grote impact op ons allemaal. Ineens werd met veel mensen bij elkaar zijn ‘not done’. Ineens mochten we niet meer in het ov zonder mondkapje. En ineens behoorden dagelijks naar school gaan en klassikaal lesgeven tot het verleden. Hoe gedijen docenten bij deze nieuwe realiteit? Hoe voelen ze zich over het afstandsonderwijs waar Corona hen de afgelopen maanden toe aanzette? 

Positief en negatief

ThiemeMeulenhoff ging te rade bij haar Onderwijspanel. Docenten uit het voortgezet onderwijs vulden vragenlijsten in en deelden op die manier hun positieve én negatieve ervaringen met afstandsonderwijs. Ook lieten zij via het online onderzoek weten welke tools en websites zij gebruiken in het contact met en onderwijs aan hun leerlingen.

Betrokken leerlingen

Van de docenten uit het Onderwijspanel geeft 65% aan prima uit de voeten te kunnen met lesgeven op afstand. Een docent vertelt: “Leerlingen zijn betrokken en enthousiast. Wie normaal in de klas snel overprikkeld is, is nu veel minder moe. Afstandsonderwijs is ‘to the point’, je komt veel sneller tot de kern dan in de klas. Ik zie leerlingen prachtige dingen inleveren en ik kan ze individueel aandacht en feedback geven.”

Geen contact

De positieve ervaringen gelden niet voor iedereen. Bijna een kwart van de ondervraagde docenten laat weten zich niet echt comfortabel te voelen bij afstandsonderwijs en 11% kan zijn draai er helemaal niet in vinden. Vooral gebrek aan direct contact en interactie wordt door hen als een nadeel gezien. “Door het gemis aan nabijheid is het moeilijker om zwakkere leerlingen te ondersteunen,” zegt een van de respondenten. “Je kunt je leerlingen niet even in de ogen kijken om te zien hoe het zit. Het is moeilijk te controleren of de leerling écht meedoet.”

Directie

Niet alleen docenten, ook schooldirecties moesten wennen aan de nieuwe werkelijkheid in het onderwijs. In hoeverre zijn zij erin geslaagd hun medewerkers goed te begeleiden? Bijna 80% van de docenten die de vragenlijst invulden zegt zich gesteund te hebben gevoeld door hun directie bij het organiseren en aanbieden van onderwijs op afstand. Slechts 5% gaf aan deze steun niet te hebben ervaren. Waar de ervaringen positief waren, bleek dat niet alleen een verdienste van schooldirecties maar ook van ouders. Iets meer dan de helft van de onderzochte docenten zegt zich gesteund te hebben gevoeld door de ouders van hun leerlingen.

E-mailcontact

Lege klaslokalen, geen leerlingen meer aan je bureau… Hoe houd je als docent dan constructief en effectief contact met je leerlingen? Docenten uit het Onderwijspanel deden dat de afgelopen maanden vooral via e-mail (87%), naast 76% via videobellen en leerlingadministratiesystemen zoals Magister (71%). Maar liefst 91% maakte gebruik van platforms om bestanden te delen, zoals Dropbox en Google. 71% zegt gebruik te hebben gemaakt van de digitale leeromgeving van een lesmethode en 59% van de docenten zette video’s van bijvoorbeeld YouTube in bij hun lessen.

Teams is favoriet

Van alle beschikbare tools is videobellen via MS Teams veruit favoriet. Driekwart van de docenten geeft aan deze tool gebruikt te hebben. Ruim de helft voelde zich comfortabel bij deze middelen. Daarnaast gebruiken docenten veel verschillende websites en andere informatiebronnen. YouTube is populair, evenals Google, SchoolTV en Kahoot. 15% maakte gebruik van informatie op lesopafstand.nl, een website van Kennisnet.

Keerzijde

Hoewel de docenten uit het Onderwijspanel over het algemeen positief zijn over het geven van onderwijs op afstand, is er ook een keerzijde. Iets minder dan driekwart van de bevraagde docenten geeft aan dat tijdens afstandsonderwijs kinderen uit beeld zijn geraakt of absent waren. Daarnaast geeft maar liefst 80% aan dat lesgeven op afstand erg veel heeft gevraagd van de motivatie van leerlingen.