Lock Digitale leeromgeving

Libre Service Junior Lesmethode Frans voor onderbouw vmbo-gt(h), havo en vwo

Docent aan het woord

Onze mening over Libre Service Junior is erg positief
Werkboek en tekstboek ineen, het hippe audiovisuele materiaal en de opdrachten ten behoeve van communicatie maken dat het aansluit bij de doelgroep (…) een stuk meer dan de andere leergangen in het veld.
Merijn van Pinxteren, Fortes LyceumDocent Franse taal en literatuur

Direct bestellen