Zo werk je met Vivo

  Bestel een beoordelingspakket
  Starten met het grote plaatje - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Start met het grote plaatje

  Kennis wordt beter onthouden door inzicht in de verbanden tussen alles wat leeft. Elk hoofdstuk van Vivo start daarom met het grote plaatje, dat de samenhang tussen de thema’s laat zien. Daarna zoom je in op de processen en details.

  • Elk hoofdstuk start met het grote plaatje. Hierin ziet de leerling de samenhang met andere hoofdstukken en de belangrijkste zaken van dit hoofdstuk om te onthouden.

  • In het grote plaatje staat de grote vraag. Deze vraag gaan je leerlingen aan de hand van het hoofdstuk beantwoorden.

  Online vind je de uitdaging. Dit is een grotere opdracht waarbij de leerling de stof van het hele hoofdstuk gebruikt.

  Relevantie - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Relevantie

  Als leerlingen begrijpen waarom ze iets leren, zijn ze veel gemotiveerder óm te leren. Daarom maakt Vivo de relevantie van een biologisch thema direct duidelijk, in lesstof en opdrachten.

  • Blauwgedrukte woorden in de theorie zijn de belangrijkste begrippen.

  • In blauwe kaders staan weetjes en voorbeelden. Hierin ziet de leerling hoe het onderwerp terugkomt in het dagelijks leven.

  • Iedere paragraaf heeft zes basisopdrachten. Daarna zijn er altijd extra opdrachten.

  Online krijgt de leerling na het maken van de basisopdrachten een advies op maat om verder te oefenen.

  Nieuwsgierig naar meer? In de paragrafen ‘verbreding’ en ‘verdieping’ leg je de verbinding tussen het hoofdstuk.

  Actief aan de slag - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Actief aan de slag

  Goede vragen zetten het denken in beweging. Daarom bevat Vivo veel activerende, makkelijk organiseerbare opdrachten die het leren leuk maken.

  In de eerste paragraaf ontdekken je leerlingen waarom het onderwerp van het hoofdstuk belangrijk is en welke rol dit speelt in hun leven. Ook leren ze hoe het onderwerp samenhangt met andere onderwerpen in de biologie.

  • Bij de paragraaftitel staan de iconen uit het grote plaatje die horen bij deze paragraaf.

  • In de leerdoelen ziet de leerling precies wat hij of zij gaat leren.

  • Met de startopdracht gaan je leerlingen meteen actief aan de slag. Deze opdracht motiveert om met de theorie te werken.

  Online vind je de practica. Hiermee ga je met je leerlingen aan de slag met de stof uit de paragraaf. 

  Differentiatie - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Differentiatie

  Met Vivo kun je differentiëren op elk niveau in elke paragraaf.

  In online leeromgeving eDition vind je basisopdrachten en differentiatieopdrachten op 3 niveaus; herhaling, extra en plus. Aan het eind van de basisopdrachten krijgt de leerling advies over het maken van differentiatieopdrachten. Het geadviseerde niveau is gebaseerd op de scores van de basisopdrachten.

  De leerling kan nog steeds zelf kiezen welke set opdrachten hij wilt maken of jij kan als docent een keuze voor de leerling maken.

  Jij hebt de regie - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Jij hebt de regie

  Je kunt de methode eenvoudig volgen en snel implementeren in je lesprogramma. Wil je volledige vrijheid om zelf je lesprogramma samen te stellen? Dan biedt Vivo je daar alle ruimte toe.

  Vivo is met zorg, volgens didactische principes en vanuit de SLO leerdoelen opgebouwd.

  Je kunt volledig digitaal arrangeren en eigen boeken OpMaat laten printen, zelfs aangevuld met eigen materiaal. Op jouw manier werk je toe naar jullie leerdoelen!

  Toetsen - methodeverdiepingspagina - Vivo - VO

  Toetsen en kennis vasthouden

  Aan het eind van een hoofdstuk kijk je met je leerlingen terug op het grote plaatje, de grote vraag en de leerdoelen. Begrijpen je leerlingen de verbanden en kunnen ze hun kennis ook echt toepassen?

  • In de hoofdstukafsluiting vinden je leerlingen tips om de theorie te onthouden.

  • Aan de hand van het grote plaatje kijk je terug: begrijpen je leerlingen de verbanden en kunnen ze de grote vraag beantwoorden met wat ze hebben geleerd?

  • Kijk met je leerlingen ook terug op de leerdoelen. Wat gaat goed en waar moeten ze nog aan werken?

  Online staat een diagnostische proeftoets waarmee je leerlingen zelf kunnen controleren of ze de theorie goed beheersen. 

  Bestel een beoordelingspakket

  Maak kennis met Vivo en ontdek of Vivo bij jou en je leerlingen past.

  Bestel een boordelingspakket