Home
Mbo
Welzijn
Traject Maatschappelijke zorg (KD 2022)

Daarom kies je voor Traject Maatschappelijke zorg

Daarom kies je voor Traject Maatschappelijke zorg

  Bestel een beoordelingsexemplaar
  Flexibel en modulair - Wat biedt de methode - Traject MZ - mbo

  Flexibel en modulair

  Traject is flexibel inzetbaar, dankzij het zelf kunnen maken van leerroutes, het zesfasenmodel, de online leeromgeving en de verschillende manieren (digitaal of blended) om met de methode te werken. Zo past Traject altijd bij de manier waarop jullie het onderwijs vormgeven. Om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende wensen van scholen maken we ons aanbod nog flexibeler. Als je blended wilt werken, kies je voor boek en online. Als je digitaal wilt werken, kun je kiezen uit online per titel of compleet voor de volledige opleiding. Daarnaast kun je het lesmateriaal ook op maat aanbieden aan jouw studenten. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Ze geven je graag meer informatie!

  Bekijk het hele arrangement
  Beroepsgericht - Wat biedt de methode - Traject MZ - mbo

  Beroepsgericht lesgeven met Traject Maatschappelijke zorg

  Traject Maatschappelijke zorg biedt beroepsgericht lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van jouw studenten, met praktijkvoorbeelden en -situaties, opdrachten en vaardigheidstrainingen. Elke module start met de beschrijving van een praktijksituatie in combinatie met een activeringsopdracht. Verderop in de module krijgt de situatie een vervolg als studenten hun kennis moeten toepassen. Het bevat daarnaast minimaal één moduleopdracht, een actieve werkvorm die de verschillende onderwerpen van de module bij elkaar brengt en zo de kennis en vaardigheden van de student analyseert. De belangrijkste beroepsvaardigheden leren de studenten volgens het OOTT-model, waarbij oriënteren, oefenen, toepassen en transfer naar verschillende situaties centraal staan.

  Toetsen - Wat biedt de methode - Traject breed- mbo

  Toetsen bieden ruimte om te leren

  De toetsen helpen de student op weg naar het beheersen van de kennis en vaardigheden die in het kwalificatiedossier staan beschreven, om zo het leren en de voortgang positief te beïnvloeden. Er is steeds meer behoefte aan toetsen en aan formatief evalueren. Elke module bevat drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie (formatief), module zelftoets (formatief) en module eindtoets (formatief en summatief). De module eindtoetsen zijn objectieve toetsen en worden ingezet door de docent. De toetsen zijn gebaseerd op de leerdoelen van de module en werken toe naar het behalen van de kennis en vaardigheden. De module eindtoets beschikt over een toetsmatrijs, scoringsmethodiek en een normering.

  Didactiek - Wat biedt de methode - Traject breed - mbo

  Sterk herkenbare didactiek

  De modules van Traject zijn opgebouwd volgens het zesfasenmodel. De didactische opbouw is gebaseerd op de herziene taxonomie van Bloom. Een module is een op zichzelf staande leereenheid. De modules kun je zelf arrangeren en in de volgorde plaatsen die jij wilt. Studenten kunnen zelf bepalen of ze starten bij de theorie, de verwerking of de toepassing. Modules kennen een vaste opbouw in 6 leerfasen: Introductie, Theorie, Verwerking, Toepassing, Evaluatie en Toetsing. Alle leerfasen sluiten aan op de beroepspraktijk, met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Afhankelijk van de gekozen lesvorm worden de leerfasen digitaal of in theorie- en werkboeken aangeboden.

  Lees meer over het zesfasenmodel
  Actueel - Wat biedt de methode - Traject MZ - mbo

  Actueel: het nieuwe Kwalificatie dossier 2022

  Het vernieuwde Traject Maatschappelijke zorg wordt afgestemd op het nieuwe kwalificatiedossier (KD2022). Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld. De beroepsprofielen worden vernieuwd zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van nu en in de toekomst. Traject MZ zal daarop aansluiten met actueel en flexibel lesmateriaal.

  Belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het nieuwe kwalificatiedossier:

  • Studenten worden breder opgeleid, in plaats van zes uitstroomprofielen zijn er twee: Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3) en Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4).

  • De inhoudelijke verschillen tussen niveau 3 en 4 worden beter geduid.

  • De eigen regie en kracht van de cliënt nemen een nog belangrijkere plek in.

  Meer over de wijzigingen voor het nieuwe KD
  eDition

  Digitaal lesgeven met eDition

  De interactieve leeromgeving eDition maakt digitaal lesgeven én krijgen een stuk makkelijker en effectiever. Want:

  • alle theorie en opdrachten zijn via eDition altijd en overal beschikbaar;

  • de omgeving is snel en eenvoudig te gebruiken (simpele navigatie);

  • theorie en opdrachten zijn geïntegreerd;

  • studenten krijgen direct feedback vanuit eDition;

  • je kunt als docent eenvoudig zelf groepen aanmaken;

  • je kunt eenvoudig opdrachten aan- en uitzetten;

  • je hebt direct inzicht in voortgang en resultaten.

  Lees meer over eDition