Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Welzijn

Traject Maatschappelijke zorg Lesmateriaal mbo Maatschappelijke zorg BOL en BBL

Beroepsgericht

Traject Maatschappelijke zorg biedt beroepsgericht lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van jouw studenten, met praktijkvoorbeelden, praktijksituaties, praktijkgerichte moduleopdrachten en vaardigheidstrainingen.

Praktijkvoorbeelden

De theorie wordt door middel van praktijkvoorbeelden vertaald naar de praktijk, zodat studenten daar een goed beeld krijgen.


Praktijksituaties

Elke module start met een beschrijving van een situatie uit de beroepspraktijk in combinatie met een activeringsopdracht. Zo activeren studenten hun voorkennis en krijgen zij een relevant beeld van de inhoud van de module. Verderop in de module krijgt de praktijksituatie een vervolg. Studenten worden daar uitgedaagd hun kennis toe te passen op die situatie.


Praktijkgerichte moduleopdrachten

Elke module bevat minimaal één moduleopdracht, een overkoepelende actieve werkvorm die de verschillende onderwerpen van de module bij elkaar brengt. Deze opdracht is gericht op het toepassen, analyseren en creëren van de kennis en vaardigheden die de studenten in een module hebben opgedaan.


Vaardigheidstrainingen

Relevante vaardigheden bij een module komen terug als vaardigheidstraining. Het gaat om sociaal-agogische en administratieve vaardigheden. Elke vaardigheid wordt opgebouwd volgens het OOTT-model dat bestaat uit vier fasen: Oriënteren, Oefenen, Toepassen en Transfer. Je leest er meer over bij Didactiek.