Got it rekenen mbo
Hulp bij inloggen     winkelwagen

De voordelen van Got it Rekenen

Met Got it Rekenen zitten jouw studenten op het vereiste referentieniveau. Iedere student krijgt namelijk een individueel oefenpakket gebaseerd op de resultaten van een instaptoets. Het oefenpakket bestaat uit een ruim aanbod van uitlegfilmpjes, theorie en opgaven.

Got it geeft voortdurend nieuwe opdrachten aan iedere student. De opdrachten zijn gebaseerd op de eerder behaalde resultaten. Zo kan de student zijn eigen leerprestaties zien via een zogenaamde kenniskaart. Dit inzicht motiveert jouw studenten om hun prestaties steeds te blijven verbeteren.

Vraag een proefpakket aan

Doorlopende leerlijn

Got it sluit naadloos aan op de referentieniveaus van de commissie Meijerink (1F t/m 3F). Deze referentieniveaus geven aan wat studenten moeten kennen en kunnen op het gebied van rekenen. De niveaus zijn als volgt samengesteld:

 • 1F – basisonderwijs
 • 2F – vmbo, mbo-1, mbo-2, mbo-3
 • 3F – havo, vwo, mbo-4
Got it is daarom inzetbaar voor de hele doorlopende leerlijn rekenen, van basisonderwijs tot hbo. Lees ook vooral meer over Got it voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of hbo.

Domeinen

Naast de referentieniveaus onderscheidt het referentiekader vier rekendomeinen. De oefenstof van Got it beslaat alle domeinen.

 1. Getallen
 2. Meten en meetkunde
 3. Verbanden
 4. Verhoudingen

Onderwerpen

Elk domein bij Got it is onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Elk onderwerp is in vier stappen opgebouwd:
 • Fase 1: rekenen in reële situaties
 • Fase 2: aanleren van begrippen, modellen en schema’s
 • Fase 3: toepassen van kennis in eenvoudige contexten
 • Fase 4: toepassen van kennis in complexere contexten
Wist je trouwens dat Got it op dit moment bestaat uit 134 uitlegfilmpjes, 507 theorie-items en 2565 unieke oefeningen?

Tijdbesparend en flexibel

Got it werkt tijdbesparend en is flexibel inzetbaar. Het docentendashboard maakt bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgang en het niveau van jouw studenten inzichtelijk. Zo zie je direct op welke onderdelen je jouw studenten extra kan coachen.

Vraag een proefpakket aan