Hulp bij inloggen     winkelwagen
Terug naar overzicht

Het vernieuwende MBO

Keuzedelen zorg, welzijn en dienstverlening

Komend jaar brengen wij drie beroepsspecifieke en twee generieke keuzedelen uit. Met de beroepsspecifieke keuzedelen Zorg en technologie ontwikkelen jouw studenten de benodigde competenties om verantwoorde zorg te bieden met behulp van technologie. Het lesmateriaal is inzetbaar voor verschillende leerstijlen en sluit aan op de belevingswereld van studenten. Ook het taalniveau (referentiekaders) en de vormgeving zijn specifiek afgestemd op het leerniveau van de studenten. 


De maker over de keuzedelen Zorg en technologie

Bekijk in twee minuten deze video voor een snelle indruk van de opzet.

Verantwoorde zorg met toepassing technologie

In de nieuwe keuzedelen Zorg en technologie leren studenten op hun eigen niveau (2, 3 en 4) technologie op een verantwoorde manier in te zetten in het zorgproces. Het lesmateriaal is ontwikkeld in lijn met de bewezen sterke didactiek van de series Zorg en Welzijn series. Ze voldoen aan de eisen van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en zijn toepasbaar tijdens beroepspraktijkvorming (BPV). 

 • Doordachte didactische opbouw in leerfasen.
 • Creatieve werkvormen en actueel videomateriaal.
 • Ontwikkeld met deskundigen uit de praktijk. 
 • Gratis gastles van auteur.
Zorg en technologie toepassen - niveau 2
Voor het profiel Helpende Zorg en Welzijn ontwikkelen we het keuzedeel 'Zorg en technologie toepassen'. In dit keuzedeel besteden we aandacht aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen: 
 • Gebruikt nieuwe technologische hulpmiddelen. 
 • Gebruikt het elektronische cliëntendossier.
 • Ondersteunt de cliënt bij het gebruiken van technologische hulpmiddelen.

Zorg en technologie - niveau 3
Voor de profielen Begeleider gehandicaptenzorg, Begeleider specifieke doelgroepen, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Gehandicaptenzorg (GHZ), Kraamzorg (KZ) en Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT) ontwikkelen we het keuzedeel 'Zorg en technologie'. In dit keuzedeel besteden we aandacht aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen: 

 • Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen. 
 • Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier.
 • Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt. Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.
 • Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen.
 • Multidisciplinair samenwerken qua inzet van technologische hulpmiddelen.

Zorginnovaties en technologie - niveau 4
Voor de profielen Agogisch medewerker GGZ , Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Thuisbegeleider, Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ), Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) ontwikkelen we het keuzedeel 'Zorginnovaties en technologie'. In dit keuzedeel besteden we aandacht aan zorginnovatie en het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen:
 • Bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen. 
 • Technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier.
 • Het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt.
 • Stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven. 
 • Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen.
 • Multidisciplinair samenwerken qua inzet van technologische hulpmiddelen. 
 • Bijdragen aan zorginnovatie en onderzoek in technologie.
 • Voorlichting, advies en instructie geven aan collega’s.

Taal en rekenen

De generieke keuzedelen betreffen de adaptieve oefenomgevingen Got it Taal (Nederlands 3 F) en Got it Rekenen (Rekenen 2 F). Het is ideaal voor studenten om het centraal examen te halen, ongeacht met welk niveau ze starten. Studenten oefenen rekenen en taal met oefenstof op hun eigen niveau. Got it gaat uit van de verschillen tussen studenten en geeft gerichte ondersteuning bij probleemgebieden.

Boek of digitaal

De keuzedelen Zorg en technologie bestaan uit leerwerkboeken. Deze leerwerkboeken zijn ook digitaal via Schooltas beschikbaar. Met een licentie heb je toegang tot de adaptieve leeromgeving van Got it rekenen en Got it taal.

Titel Boek of digitaal ISBN Prijs
Zorg en technologie toepassen  Boek 9789006310764 € 27,50
Zorg en technologie toepassen Schooltas 9789006340174  € 22,00 
Zorg en technologie  Boek  9789006310771  € 47,50
Zorg en technologie 
Schooltas  9789006340181  € 38,00 
Zorginnovaties en technologie Boek 9789006310788 € 52,50
Zorginnovaties en technologie
Schooltas  9789006340198  € 42,00
Got it rekenen Licentie  Bekijk ISBN's Bekijk prijzen
Got it taal Licentie  Bekijk ISBN's Bekijk prijzen