Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Terug naar overzicht

Het vernieuwende MBO

Studenten belangrijk voor toekomst zorg

Kort nadat Rob Schrijver de overstap maakte van verpleegkundige naar docent, werd hij benaderd door Nijgh Versluys. Inmiddels maakt hij ruim twintig jaar zijn achternaam waar als auteur van Traject V&V en heet Nijgh Versluys nu ThiemeMeulenhoff. Zijn conclusie: "veranderingen gaan sneller dan ooit en studenten kunnen daarin een voortrekkersrol hebben".

Digitale impact op de zorg

“Wat er is veranderd? In het mbo zijn we verschoven van directief onderwijs naar zelfstandig werken. Naar steeds meer participerend denken. Ik heb nu klassen die veel gemêleerder zijn dan vroeger. Met studenten die vers en zoekend vanuit het vmbo doorstromen, zij-instromers van andere opleidingen en multiculturele studenten die pas later in Nederland en in het mbo terecht komen. We hebben steeds meer te maken met het dichten van gaten, in achterstanden van Nederlands, Engels en rekenen.”

Schrijver is met zijn team bij Rijn IJssel in Arnhem twee jaar geleden direct aan de slag gegaan met de herziene editie van Traject V&V. “Als auteurs hebben we bij die herziening gekeken naar wat aansluit bij het denken en taalgebruik van mbo-studenten. Eigenlijk heeft Traject V&V zich heel geleidelijk ontwikkeld; het materiaal heeft altijd aangesloten bij studenten en het werkveld, als ik eerlijk ben. Met veel variatie in werkvormen en werkstijlen. Elk type student kan er goed mee aan de slag.”

Daarbij belandt Schrijver bij die ene, nog veel grotere verandering: de technische ontwikkeling. “Wij passen bij Rijn IJssel Blended Learning toe met digitale werkboeken. We zijn net gestart met het digitale volgsysteem. Bij deze serie is dat nieuw en het werkt hartstikke goed. Docenten en studenten hebben veel vrijheid en zelfstandigheid en het sluit keurig aan op de examens. Voor studenten hebben de mogelijkheden om zelfstandig te werken en directe feedback te krijgen veel impact: leermomenten worden beter benut. Digitaal weten studenten de weg goed te vinden.” “Het contact met het werkveld is steeds intensiever.”

Oppepper voor de zorg

Die digitale vaardigheid van studenten ziet Schrijver als een toegevoegde waarde voor de toekomst van de zorg. Daarover zo meer. Eerst vertelt Schrijver hoe hij het contact met het werkveld ervaart. Vanuit zijn rol in het werkveldoverleg met zorginstellingen in Arnhem en Nijmegen ziet hij nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. “Het contact met het werkveld is steeds intensiever. We krijgen goede feedback over de praktijkervaringen van studenten en wat ze hiervoor nodig hebben. Daardoor zijn we bijvoorbeeld begonnen met specifieke praktijkroutes.

Het werkt echter ook andersom: praktijkbegeleiders kennen de inhoud van ons lesmateriaal wel, maar niet de vormen, de materialen zelf. Het werkveld kan deze materialen heel goed gebruiken om minimaal weer op hetzelfde niveau te komen. De oudere garde in de zorg is niet zo gedigitaliseerd als onze studenten zijn. Dat geldt voor allerlei technische ontwikkelingen in de zorg. Als we het werkveld betrekken in onze doorontwikkeling, kunnen we daar een gat dichten.” En daar zien we hoe belangrijk studenten zijn voor de toekomst van de zorg. “Studenten zijn voorbereid om in de toekomst mee te doen, om mensen die digitaal minder vaardig zijn te helpen en mee te nemen om met de technische ontwikkelingen mee te gaan. Zo blijven we allemaal actief om de zorg te verbeteren. Als docent, auteur, student en professional.

Rob Schrijver is docent verpleegkunde bij Rijn IJssel in Arnhem