Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

MIXED: krachtige didactiek die leerlingen op een duidelijke en aansprekende manier tot resultaat brengen.

  • Leerlingen wisselen eenvoudig tussen profielmodules en keuzevakken.
  • Expliciete leerdoelen begeleiden leerlingen naar het eindresultaat.
  • Beroepsgericht didactisch model; 4C/ID-model Van Merriënboer en Kirschner.
  • Taalniveau van teksten geschreven op 2F. Rekenopdrachten binnen de beroepscontext.
  • Niveaudifferentiatie beschikbaar voor basisberoepsgerichte (BB), kaderberoepsgerichte (KB) en gemengde leerweg (GL).
  • LOB is geïntegreerd in de methode als weekafsluiting.

Bestel nu een beoordelingsexemplaar
3d boek newton onderbouw vmbo natuurkunde nask transparant
De docenten van MIXED

Docenten over MIXED

Naar de docenten