Over de methode - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

Over de methode MIXED

Bepaal zelf de optimale MIX!

Met MIXED leren je leerlingen door te doen. Alle delen zijn los, of compleet in een totaallicentie verkrijgbaar. Ontdek zelf hoe rijk en uitgebreid de methode is en bepaal jouw optimale mix!

Opbouw en didactiek - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

Opbouw en didactiek

MIXED gebruikt een krachtige didactiek om leerlingen op een duidelijke manier tot resultaat te brengen. De didactiek helpt leerlingen om de theorie eigen te maken, hun vaardigheden te verbeteren en leerdoelen te bereiken.

Alle profielmodules en keuzevakken bestaan uit 8 weken van 12 lesuren. Daarnaast heeft elk deel dezelfde opbouw: oriëntatie, uitvoering en evaluatie. LOB heeft een integrale plaats als weekafsluiting.

De theorie van MIXED is verwerkt in opdrachten. Elke opdracht is gebaseerd op een (deel)eindterm van het examenprogramma. De opdrachten hebben vaste elementen zoals een korte theorie-tekst, een video of afbeelding, een voorbeeld uit de beroepspraktijk en een werkkaart. Zo maken de leerlingen de theorie eigen door te doen.

MIXED op maat - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

MIXED op maat

Met de totaallicentie beschik je online over álle delen van MIXED. Je stelt gemakkelijk je eigen arrangementen samen en je zet lesmateriaal op maat klaar voor een klas of leerling. De MIXED totaallicentie is kostentechnisch zeer interessant.

In de online leeromgeving eDition kun je heel makkelijk lesblokken uit de methode in de volgorde zetten waarin jij ze wilt behandelen. Zo kun je je lesmateriaal zelf arrangeren. Je kunt ook lesblokken toevoegen uit andere boeken. Maak jouw ideale mix!

Wil je jouw arrangement ook op papier aanbieden? Met Boeken OpMaat stel je eenvoudig zelf een boek samen met de MIXED lesblokken en eigen lesmateriaal. Let op: vraag via je accountmanager een account aan om gebruik te maken van Boeken OpMaat. Je hebt hier de totaallicentie van MIXED voor nodig.

Differentiatie - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

Differentiatie

Er zijn verschillende differentiatiemogelijkheden binnen MIXED, door variatie in opdrachten, complexiteit en niveau.

  • Opdrachten In de opdrachten is, daar waar mogelijk, onderscheid gemaakt tussen de leerwegen BB, KB en GL.

  • Complexiteit De complexiteit van een opdracht wordt bepaald door de mate van inhoudelijke diepgang, (voor)structurering van de opdracht en het aantal factoren waarmee een leerling rekening moet houden.

  • Niveau Bij de opdrachttitels en subopdrachten waarbij gedifferentieerd wordt, is met een pictogram aangegeven voor welk niveau de opdracht is bedoeld: BB, KB of GL.

  • Beheersing Differentiatie op het niveau van beheersing is zichtbaar tussen de handelingswerkwoorden ‘toelichten’ (gegeven informatie verduidelijken) of ‘uitleggen’ (concept verduidelijken).

LOB - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

LOB binnen MIXED

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding heeft een integrale plaats in de profielmodules en keuzevakken van MIXED. Dit betekent dat leerlingen bij hun opdrachten vooraf hun mening vormen en achteraf reflecteren op wat ze hebben gedaan. Hierdoor wordt ook de koppeling met de beroepspraktijk gemaakt.

  • LOB is gekoppeld aan de werkplek of het werkbedrijf en geïntegreerd in het lesmateriaal.

  • De vijf loopbaancompetenties (motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken) van Marinka Kuijpers komen allemaal minimaal één keer binnen een profielmodule/keuzevak aan bod.

  • De tijdsduur van de LOB-opdracht is 2 uur per weekblok.

  • Eén van de LOB-opdrachten in een profielmodule of keuzevak is een gespreksopdracht met de docent, ouders of leerlingen met elkaar.

Toetsen - methodeverdiepingspagina - MIXED- VO

Toetsen

Bij alle delen van MIXED zijn toetsbanken beschikbaar. Uit de vragen in een toetsbank stel je zelf jouw toetsen samen. Daardoor ben je vrij om de toetsen aan te passen naar jouw eigen onderwijsvorm en lespraktijk. Iedere toetsbank bevat ten minste 90 toetsvragen.

De vragen zijn gedifferentieerd naar niveau en gebaseerd op de RTTI toets taxonomie. Aan de hand van die metadata kun je zelf evenwichtige toetsen samenstellen, leerdoelen expliciet maken en leerlingen gerichte feedback geven.

RTTI staat binnen het beroepsgerichte onderwijs voor: R = weten T1 = operationeel handelen T2 = tactisch handelen I = innovatief handelen De toetsen van MIXED zijn beschikbaar in Word en (grotendeels) in Quayn.

Beoordeel MIXED

Met MIXED leren je leerlingen door doen. De krachtige didactiek helpt leerlingen de theorie eigen te maken. Hun vaardigheden de verbeteren. Hun leerdoelen te bereiken. Alle delen zijn los, of compleet in een totaallicentie verkrijgbaar. Zo bepaal je jouw optimale mix!

Ontdekken of MIXED ook bij jou en je leerlingen past? Vraag een beoordelingspakket aan!

Bestel een beoordelingspakket