Hulp bij inloggen     winkelwagen

Systematische Natuurkunde Lesmethode natuurkunde voor bovenbouw havo en vwo

Opbouw

Per leerjaar is er per niveau één basisboek met alle theorie en opgaven voor de verplichte examenstof (CE). Daarnaast biedt Systematische Natuurkunde keuzekaternen (havo en vwo) met alle theorie en opgaven voor de keuzedomeinen van het schoolexamen (SE), aanvullend online oefenmateriaal en extra online inspiratie en variatie.

Basisboek
De openingspagina van een hoofdstuk introduceert de onderwerpen van het hoofdstuk. Elke paragraaf start met praktijkvragen, die vervolgens in de theorie beantwoord worden. De theorie wordt helder en aantrekkelijk uitgelegd en vervolgens geoefend met uitdagende opgaven, volgens een vaste systematische aanpak. Daarbij wordt verwezen naar onder andere hulpbladen, practica en applets. Aan het eind van een hoofdstuk staat een samenvatting van de theorie met een overzichtelijke tabel van de formules die in het hoofdstuk aan bod zijn gekomen.

Extra: keuzekaternen
In de keuzekaternen worden de keuzedomeinen voor het schoolexamen behandeld.

Aanvullend digitaal oefenmateriaal
Bij de hoofdstukken is online aanvullend materiaal beschikbaar: Start, Oefenen en Zelftoets. Met deze digitale onderdelen hebben jij en je leerlingen meer variatie- en differentiatiemogelijkheden. Jij hebt daarbij direct inzicht in de resultaten en de voortgang.

  • Start: met de digitale startvragen heb je de mogelijkheid om het hoofdstuk anders te starten. Leerlingen kunnen zelfstandig, in groepjes of klassikaal met de vragen aan de slag.
    De oefenopgaven bestaan uit twee reeksen:
    - Oefenreeks A heeft betrekking op de eerste paragrafen van het hoofdstuk.
    - Oefenreeks B heeft betrekking op het gehele hoofdstuk.
  • Oefenen: in de interactieve opdrachten wordt er op een hoog niveau geoefend met het materiaal. De stapsgewijze feedback bij open vragen helpt de leerling de juiste aanpak goed te begrijpen.
  • Zelftoets: de zelftoetsen zijn op eindtoetsniveau, waardoor een leerling zeker weet dat hij/zij de stof onder de knie heeft.