Voortgezet onderwijs

Natuurkunde

HEADING_1

Welke natuurkundemethode past bij jou en je leerlingen?

Voor het vak natuurkunde in het voortgezet onderwijs heeft ThiemeMeulenhoff twee methodes: Systematische Natuurkunde en Newton. Met beide maak je gebruik van één van de meest gebruikte natuurkundemethoden op scholen!

Systematische Natuurkunde geeft jouw les een stevig fundament en is er voor havo en vwo bovenbouw Newton heeft een unieke didactiek en laat leerlingen natuurkunde begrijpen.  Newton heeft met Newton NaSk een doorlopende leerlijn voor zowel onder-als bovenbouw vmbo, havo en vwo.

Wil je meer weten over de lesmethodes natuurkunde? Klik hieronder op een van de methodepagina's om kennis te maken.

Newton

Om leerlingen enthousiast te maken voor natuurkunde moet je het vak tot leven brengen. En dat doet Newton. Door de unieke didactiek ‘eerst begrijpen, dan beheersen’ kunnen leerlingen op een toegankelijke manier een verschijnsel eerst begrijpen en doorgronden, voordat ze gaan werken met formules en rekenvraagstukken.

Voor bovenbouw havo en vwo

Bekijk deze methode

Newton NaSk

Met Newton NaSk neem je je leerlingen mee in de fascinerende wereld van natuur- en scheikunde, vanuit hun eigen belevingswereld. Door de unieke didactiek ‘eerst begrijpen, dan beheersen’ kunnen leerlingen op een toegankelijke manier een verschijnsel eerst doorgronden, voordat ze gaan werken met formules en rekenvraagstukken.

Voor vmbo en onderbouw havo en vwo

Bekijk deze methode

Systematische Natuurkunde

Systematische Natuurkunde is de solide basis waar jij als docent op kan bouwen en je eigen les mee kan vormgeven. Met een rustige opmaak en compact en helder lesmateriaal komt Systematische Natuurkunde direct tot de kern. Jij daagt je leerlingen uit met pittige opgaven waarbij je voldoende mogelijkheden hebt om te differentiëren en hen goed voorbereidt op het examen.

Voor bovenbouw havo en vwo

Bekijk deze methode