Methodeverdieping - Onderbouw - Opbouw van de methode - De Geo - VO

Opbouw methode

Bij De Geo werk je met een Basisboek, een leer- en werkboek. Het Basisboek is een uniek naslagwerk met algemene begrippen die je gebruikt zo lang je het vak aardrijkskunde hebt. Bij vmbo-bk en -kgt werk je alleen met een leer- en werkboek.

Het leerboek bestaat uit 8 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd: start, vier paragrafen, anders actief, keuzemenu, finish. Elke paragraaf heeft een kader waar de leerdoelen in staan. Het werkboek is overzichtelijk vormgegeven met een eenvoudige legenda. Naast het Basisboek zijn het leer- en werkboek volledig in kleur en voorzien van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal en overzichtelijk kaart- en tekenwerk.

Methodeverdieping - Onderbouw en Bovenbouw - Het Basisboek - De Geo - VO

Uniek: het Basisboek

Het Basisboek van De Geo is uniek in het aardrijkskunde-onderwijs en krijgt een hoge waardering van docenten. Het Basisboek is volledig online beschikbaar. Om het voor leerlingen makkelijker te maken wat ze geleerd hebben ook toe te passen in een andere regio, biedt De Geo de algemene theorie ook op een thematische manier aan in het Basisboek. Deze thema’s zijn geordend in tien overzichtelijke hoofdstukken. Alle verschillende onderdelen hebben een eigen Basisboeknummer. De theorie over een specifiek onderwerp is op een beknopte manier opgenomen. Naast een overzichtelijke inhoudsopgave kunnen de leerlingen ook snel informatie opzoeken via het register.

Methodeverdieping - Onderbouw en Bovenbouw - Altijd een online atlas - De Geo - VO

Altijd een online atlas

Alcarta online premium is volledig geïntegreerd in De Geo LRN-line. Met één klik heb je direct toegang tot de atlas via de online leeromgeving. Daarnaast staan er waar relevant directe doorverwijzingen naar de benodigde kaarten in de opdrachten.

Methodeverdieping - De Geo - nieuwe release onderbouw -  VO

Nieuwe release De Geo

Vanaf schooljaar 2025-2026 is er een nieuwe release van De Geo onderbouw. In deze nieuwe release is er onder andere extra aandacht voor:

  • Geactualiseerde inhoud, met o.a. nieuwe regio’s en thema’s.

  • Effectievere didactiek: nog meer aandacht voor leerdoelen en formatief evalueren.

  • Meer gebruiksgemak voor docent en leerling.

  • Nieuwe frisse vormgeving.

Natuurlijk houden we je de komende maanden op de hoogte van deze nieuwe release en de inhoud daarvan.

Link naar methodepagina vanaf onderbouwpagina - De Geo - vo

De Geo inkijken of meer weten?

Wil je meer weten over De Geo? Op de methodepagina blader je door het lesmateriaal heen en ontdek je hoe je met deze methode werkt in de klas.

Download de brochure

Wil je weten waar het om draait bij de Geo? Waarom er bewust is gekozen voor een regionale insteek? Waarom er extra aandacht is besteed aan het beeldgebruik en hoe het basisboek is opgebouwd?

Download de brochure
Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Team voortgezet onderwijs

033 - 44 83 600
Stuur een email