Methodeverdieping - Bovenbouw - Opbouw vmbo - De Geo - VO

Opbouw vmbo

Zorg voor een goede voorbereiding op het vmbo-examen. In leerjaar 3 werk je met één boek met de lesstof voor het schoolexamen. Hierin staan de thema's: Arm & rijk, Bronnen van energie, Grenzen en identiteit. In leerjaar 4 heb je één boek met de lesstof voor het centraal examen: Water, Bevolking & ruimte, Weer en klimaat. Bij elk hoofdstuk is een uitgebreide examentraining toegevoegd. Met een soortgelijke vormgeving en opbouw van de vragen zoals de leerlingen op het examen krijgen.

Vanaf het examen in mei 2025 gelden nieuwe exameneisen voor aardrijkskunde op het vmbo. Natuurlijk passen wij het lesmateriaal van De Geo LRN-line aan, zodat de leerlingen die in 2024/2025 leren voor hun examen, optimaal voorbereid zijn op het vernieuwde examen!

Lees meer over de vernieuwde exameneisen
Methodeverdieping - Bovenbouw - Opbouw havo/vwo - De Geo - VO

Opbouw havo/vwo

Elk hoofdstuk in het leeropdrachtenboek is op een vaste manier opgebouwd: Start, Instaptoets, Theorie, Opdrachten, Anders actief, Keuzemenu en Finish. Een hoofdstuk eindigt met twee examenopgaven waarmee je oefent op eindexamenniveau. Achterin het boek staat bovendien een examenopgave die over het hele thema gaat. Ook vind je er een omschrijving van alle geografische vaardigheden en werkwijzen die je moet beheersen voor het examen. Vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo) gelden nieuwe exameneisen. Natuurlijk passen wij onze methode hier op aan, zodat het materiaal de leerlingen uitstekend voorbereidt op de vernieuwde examens.

Lees meer over de vernieuwde exameneisen
Methodeverdieping - Bovenbouw - Themakaternen havo en vwo - De Geo -VO

Vast of flexibel themapakket havo/vwo

De Geo LRN-line voor havo/vwo biedt per domein een themakatern. De katernen zijn als leeropdrachtenboek en volledig online beschikbaar. De themakaternen van havo (5) zijn: Arm en rijk, (Over) leven in Europa, Wonen in Nederland, Systeem aarde, Brazilië. De themakaternen van vwo (6) zijn: Arm en rijk, Klimaatvraagstukken, Globalisering, Wonen in Nederland, Systeem aarde, Brazilië. Kies voor een vast pakket en een volledige licentie of kies het flexibele pakket: bepaal zelf je thema’s en ontvang de bijbehorende licentie per thema. In het examenjaar ontvang je de volledige licentie zodat je (digitaal) over alle examenstof beschikt.

Methodeverdieping - Onderbouw en Bovenbouw - Altijd een online atlas - De Geo - VO

Altijd een online atlas

Alcarta online premium is volledig geïntegreerd in De Geo LRN-line. Met één klik heb je direct toegang tot de atlas via de online leeromgeving. Daarnaast staan er waar relevant directe doorverwijzingen naar de benodigde kaarten in de opdrachten.

Methodeverdieping - Onderbouw en Bovenbouw - Het Basisboek - De Geo - VO

Uniek: het Basisboek

Het Basisboek van De Geo is uniek in het aardrijkskunde-onderwijs en krijgt een hoge waardering van docenten. Het Basisboek is volledig online beschikbaar. Om het voor leerlingen makkelijker te maken wat ze geleerd hebben ook toe te passen in een andere regio, biedt De Geo de algemene theorie ook op een thematische manier aan in het Basisboek. Deze thema’s zijn geordend in tien overzichtelijke hoofdstukken. Alle verschillende onderdelen hebben een eigen Basisboeknummer. De theorie over een specifiek onderwerp is op een beknopte manier opgenomen. Naast een overzichtelijke inhoudsopgave kunnen de leerlingen ook snel informatie opzoeken via het register.

Link naar methodepagina vanaf bovenbouwpagina - De Geo - vo

De Geo inkijken of meer weten?

Wil je meer weten over De Geo? Op de methodepagina blader je onder andere door het lesmateriaal heen en vind je een terugkijklink naar het webinar dat we onlangs organiseerden over de nieuwe exameneisen voor het examen aardrijkskunde vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo).

Download de brochure

Wil je weten waar het om draait bij de Geo? Waarom er bewust is gekozen voor een regionale insteek? Waarom er extra aandacht is besteed aan het beeldgebruik en hoe het basisboek is opgebouwd?

Download de brochure
Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Team voortgezet onderwijs

033 - 44 83 600
Stuur een email