Vanaf schooljaar 2025-2026

Nieuwe exameneisen vak aardrijkskunde

HEADING_1

Nieuwe exameneisen aardrijkskunde vanaf havo CE 2025 en vwo CE 2026

Vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo) gelden nieuwe exameneisen voor het vak aardrijkskunde. Hiervoor heeft een syllabuscommissie in opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) het examenprogramma geactualiseerd. Natuurlijk hebben wij in onze nieuwste versie van De Geo LRN-line deze wijzigingen meegenomen, zodat de leerlingen optimaal worden voorbereid op de vernieuwde exameneisen.  

Wat betekent dit concreet voor schooljaar 2023-2024?

Als invoeringsjaar voor de nieuwe exameneisen is voor havo 2025 en voor vwo 2026 gekozen. Dat betekent dat de leerlingen die in september 2023 starten in havo 4 en vwo 4, het nieuwe centrale examen maken in respectievelijk 2025 en 2026. In de methodewijzer vind je op de laatste pagina een overzicht van al het lesmateriaal voor de bovenbouw. Het jaartal in de titel geeft aan om welk examen het gaat. In deze flyer zie je hoe dat eruit ziet.

Webinar nieuwe exameneisen aardrijkskunde

Op 13 april 2023 is een webinar georganiseerd om aardrijkskundedocenten voor te bereiden op de nieuwe exameneisen. De belangrijkste wijzigingen in het examenprogramma werden toegelicht door Joost Penninx, voorzitter van de syllabuscommissie. Daarna werden de deelnemers meegenomen in hoe de eisen zijn verwerkt in de nieuwste versie van De Geo LRN-Line door de eindredacteur van de methode.

Bekijk het webinar

Bekijk de vernieuwde katernen voor havo en vwo

Ben je benieuwd naar hoe de vernieuwde katernen eruit zien? Blader dan hieronder door de katernen Brazilië (havo) en Globalisering (vwo).