Vanaf schooljaar 2025-2026

Nieuwe exameneisen vak aardrijkskunde

HEADING_1

Nieuwe exameneisen aardrijkskunde vanaf havo CE 2025 en vwo CE 2026

Vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo) gelden nieuwe exameneisen voor het vak aardrijkskunde. De aanleiding hiervoor is met name de gedateerdheid van een aantal onderdelen van de syllabi. Lees meer achtergrondinformatie over de inhoudelijke wijzigingen. Natuurlijk passen wij onze methode aan op deze wijzigingen, zodat het materiaal de leerlingen uitstekend voorbereidt op de vernieuwde exameneisen. Dit doen we stap voor stap.

Wat betekent dit concreet voor schooljaar 2023-2024?

Als invoeringsjaar voor de nieuwe exameneisen is voor havo 2025 en voor vwo 2026 gekozen. Dat betekent dat de leerlingen die in september 2023 starten in havo 4 en vwo 4, het nieuwe centrale examen maken in respectievelijk 2025 en 2026. In deze methodewijzer vind je op de laatste pagina een overzicht van al het lesmateriaal voor de bovenbouw. Het jaartal in de titel geeft aan om welk examen het gaat.