Home
Voortgezet onderwijs
Aardrijkskunde
De Geo

Nieuwe exameneisen aardrijkskunde vmbo

Vanaf schooljaar 2024-2025

Nieuwe exameneisen aardrijkskunde vmbo

HEADING_1

Nieuwe exameneisen aardrijkskunde vmbo vanaf 2024/2025

De syllabus voor aardrijkskunde voor vmbo is geactualiseerd. Dat betekent dat vanaf het examen in mei 2025 nieuwe exameneisen gelden voor aardrijkskunde in het vmbo. Natuurlijk passen wij het lesmateriaal van De Geo LRN-line aan, zodat de leerlingen die in 2024/2025 leren voor hun examen, optimaal voorbereid zijn op het vernieuwde examen.

Wat verandert er?

Een van de belangrijkste veranderingen is dat de programma’s Deltawerken en Ruimte voor de Rivier zijn vervangen door Het nationaal Deltaprogramma. Dit programma is zo boeiend en relevant, dat we daar meer aandacht aan willen geven. Dit doen we o.a. met een webinar: meer informatie vind je onder aan deze pagina.  

Daarnaast zijn in de eindtermen diverse belangrijke begrippen aangepast. Het begrip verwoestijning is bijvoorbeeld vervangen door landdegradatie en het begrip klimaatverdrag door klimaatafspraken. Ook zijn er een aantal begrippen toegevoegd, zoals het achterland, watervervuiling en zeeklimaten. Naast China is het Midden-Oosten toegevoegd als regio bij het transport over water, waarbij specifiek het Suezkanaal wordt genoemd. Tot slot is voor de gemengde en theoretische leerweg de casus over watermanagement het Zuidoost-Anatoliëproject geschrapt. 

DIT BETEKENT HET CONCREET VOOR DE GEO

De Geo bovenbouw vmbo heeft de stof voor het schoolexamen opgenomen in het lesmateriaal voor leerjaar 3. Dit gaat om de thema’s arm en rijk, bronnen van energie en grenzen en identiteit. De eisen voor deze thema’s zijn niet veranderd. Hierdoor verandert ook het lesmateriaal voor leerjaar 3 niet. De stof voor het centraal schriftelijk eindexamen is opgenomen in leerjaar 4. In dit leerjaar behandelen de leerlingen de thema’s weer en klimaat, bevolking en ruimte en water. Deze thema’s zijn geactualiseerd op basis van de gewijzigde exameneisen. Daarom is vanaf komend schooljaar het lesmateriaal voor leerjaar 4 aangepast. Dit voorjaar zijn de gebruikersexemplaren beschikbaar.

COMPLEET OVERZICHT AANPASSINGEN

Klik hieronder voor een compleet overzicht van de aanpassingen: 

Webinar Het Nationaal Deltaprogramma en nieuwe exameneisen aardrijkskunde

Een van de veranderingen in de syllabi is dat de programma’s Deltawerken en Ruimte voor de Rivier zijn vervangen door Het nationaal Deltaprogramma. Dit programma is zo boeiend en relevant, dat we daar uitgebreid aandacht aan geven in het webinar dat we organiseren over de exameneisen.

Het nationaal Deltaprogramma In het laaggeleden en waterrijke Nederland is watermanagement altijd actueel. Zeker nu, met de steeds natter wordende winters en de drogere zomers. Het nationaal Deltaprogramma werkt aan bescherming tegen hoogwater en overstromingen, voldoende zoetwater op de juiste plaats en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. Het spreekt voor zich dat dit relevante programma in de vernieuwde examens is opgenomen. Onder leiding van de deltacommissaris Co Verdaas, werken verschillende overheden en organisaties aan de opgaven van het programma. Tijdens het webinar vertelt hij meer over het programma en waarom het zo relevant is voor het onderwijs. Aansluitend vertelt Theo Peenstra, auteur van De Geo, over de nieuwe exameneisen voor aardrijkskunde voor het vmbo, en hoe deze zijn verwerkt in De Geo.

Meld je hieronder aan!

Reken op een boeiende sessie vol inzichten, actuele ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden die je direct kunt gebruiken in je lessen. Mis deze kans niet om meer te leren over dit programma en over hoe je jouw leerlingen kunt enthousiasmeren voor deze belangrijke onderwerpen!

Meld je hier aan voor dit boeiende webinar!

Datum: dinsdag 12 maart 2024 Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Klik hier om aan te melden