delen

Taalverhaal.nu

Continu doorontwikkelen

Continu ontwikkelen we Taalverhaal.nu door. Zo ben je zeker dat je altijd met actueel materiaal werkt. Met de verwerkingssoftware kan je bijvoorbeeld automatisch nakijken, krijg je hulp op maat en steeds inzicht in de voortgang. 

Probeer zelf uit

Niveau flink gestegen

“Het niveau is flink gestegen sinds we met Take it easy werken. Dat is onder andere af te lezen uit de scores op de Cito-toets voor Engels.”

Lees het hele interview
Mijn Talent | demo

21 st century skills Mijn Talent

In het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 staat onder andere dat alle leerlingen in het primair onderwijs een vaste basis mee moeten krijgen van digitale geletterdheid en burgerschap. Mijn Talent sluit hier perfect op aan. 

Vraag een proeflicentie aan