Lees hier hoe je met Pit kunt differentiëren

Differentiëren met Pit spelling

HEADING_1

Lees hier hoe je kunt differentiëren met Pit Spelling

Pit Spelling biedt elke leerling een leerroute naar succes. In een handomdraai pas je de lesstof aan op ieders niveau. De differentiatiemogelijkheden in aanpak, tijd en aanbod zijn al verwerkt in het materiaal.  

Alle leerlingen werken eerst aan een stevige basis in hun leerwerkschrift. Het leerwerkschrift is er in twee varianten: Basis voor de gemiddelde en taalsterke leerlingen en Maat voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Zij werken naar hetzelfde doel toe als eerstgenoemde groep, maar volgen een andere aanpak. 

Voor leerlingen die na het werken in het leerwerkschrift extra uitdaging kunnen gebruiken is er Pluswerk. Pluswerk is een apart schrift voor de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken (na het werk in het leerwerkschrift) en bevat veel verdieping en verrijking. 

Met Pit Spelling kun je goed differentiëren. Lees hieronder hoe: 

Differentiëren in aanpak 

 • Pre-teaching 

 • Verlengde of verkorte instructie 

 • Begeleid inoefenen of zelfstandig aan de slag 

 • Modeling 

 • Coöperatieve werkvormen 

Differentiëren in tijd  

 • Compacten 

 • Cheeta-opgaves voor snelle leerlingen 

 • Meer gesloten opgaven voor Maat 

Differentiëren in aanbod  

 • Leerwerkschrift Maat voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben 

 • Pluswerk voor verdieping en verrijking 

 • Aangepaste leerroutes voor passende perspectieven 

Elke dag flitsen Via het digibord is het mogelijk om elke dag flitsoefeningen te doen voor de inprenting van het woordbeeld. De leerlingen kunnen deze flitsoefeningen in het leerwerkschrift noteren bij Mijn flitswoorden. 

Ons team helpt je graag verder

Heb je vragen, wil je een methodepresentatie voor jouw school of wil je een (bel)afspraak inplannen? Onze methodespecialisten helpen je graag!

Vind jouw methodespecialist