Home
Basisonderwijs
Taal
Pit

Lees meer over Pit Spelling

Lees meer over Pit Spelling

  Gratis zichtzending
  In het kort - Verdiepingspagina Pit Spelling - Pit - PO

  Pit Spelling in het kort

  Pit Spelling is een doelgerichte en effectieve spellingaanpak waarmee leerlingen stapsgewijs leren spellen binnen een heldere structuur. De geleerde kennis en vaardigheden passen ze direct toe in andere vakgebieden én ook in allerlei situaties buiten school. Net als bij Pit Taal is het Pit-principe leidend: kinderen leren planmatig, interactief en gericht op transfer.

  Opbouw en structuur - Verdiepingspagina Pit Spelling - Pit - PO

  Opbouw en structuur

  Elk jaar van Pit Spelling bestaat uit 33 weken. Het jaar is verdeeld in 6 blokken van 5 weken. Aan het eind van elk jaar zijn er 3 weken voor herhaling en toepassing. Elk blok bestaat uit 5 weken: 4 lesweken en een toetsweek.

  In ieder blok behandel je vier spellingcategorieën aan de hand van een woordpakket. Vanaf groep 6 bied je in elke eerste week van een blok werkwoordspelling aan. In de andere drie weken staan gewone woorden centraal.

  Instructie - Verdiepingspagina Pit - Pit - PO

  Het instructiemodel

  Pit Taal & Spelling gaat uit van het direct instructiemodel en varianten daarop. Dit model gaat uit van vier fasen: introductie, instructie, verwerking en reflectie.

  Lesopbouw - Verdiepingspagina Pit Spelling - Pit - PO

  Opbouw van de lessen

  Les 1 is altijd leerkrachtgebonden. Je introduceert het nieuwe woordpakket en geeft instructie. Ook oefenen leerlingen de stof in. De lessen 2 en 3 staan in het teken van zelfstandig werken. Leerlingen oefenen met de spelling van de woorden in het woordpakket. In les 3 breiden ze het woordpakket ook uit met nieuwe woorden die passen bij de betreffende spellingcategorie. Les 4 is een Pitstoples. Hierin herhalen de leerlingen wat ze hebben geleerd. Jij en je leerlingen zien precies welke doelen ze hebben behaald en wat ze nog moeten oefenen.

  Differentiatie - Verdiepingspagina Pit Spelling - Pit - PO

  Differentiatie met Pit Spelling

  Pit Spelling biedt elke leerling een leerroute naar succes. In een handomdraai pas je de lesstof aan op ieders niveau. De differentiatiemogelijkheden zijn al verwerkt in het materiaal.  

  Alle leerlingen werken eerst aan een stevige basis in hun leerwerkschrift. Het leerwerkschrift is er in twee varianten: Basis/Plus en Maat. Het leerwerkschrift Maat werkt naar hetzelfde doel toe, maar volgt andere aanpak. Voor leerlingen die na het werken in het leerwerkschrift extra uitdaging kunnen gebruiken is er Pluswerk.

  Lees meer over differentiatie
  Leerlijnen - Verdiepingspagina Pit Spelling - Pit - PO

  De leerlijnen van Pit Spelling

  De leerlijn spelling is erop gericht dat kinderen gewone woorden én werkwoorden correct leren spellen. De lesstof wordt gedurende de jaren steeds moeilijker; de leerlijn start met beginnend spellen en eindigt met het spellen van drie- en meerlettergrepige woorden. In alle groepen leren leerlingen de spelling van gewone woorden, en vanaf groep 5 komt daar werkwoordspelling bij.

  Download de Pit brochure

  Heb jij interesse in dé taal- en spellingmethode voor het basisonderwijs? Download dan nu de brochure van Pit. In de brochure lees je onder andere over de opbouw van de methode, het Pit-principe, differentiatie, de verschillende manieren van werken met Pit én nog veel meer!

  Download Pit brochure
  Ons team helpt je graag verder

  Ons team helpt je graag verder

  Methodespecialisten basisonderwijs

  033 - 44 83 800
  Stuur een email