Opbouw van Take it easy

  Gratis zichtzending
  Vierfasenmodel - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Het vierfasenmodel

  Bij Take it easy werken we met het het vierfasenmodel. Dit is een didactisch leerfasenmodel speciaal voor Engels in het basisonderwijs. Je leerlingen worden op een voor hen veilige manier voorbereid op spreken in het Engels. En dat in de beperkte lestijd die er is. Met het vierfasenmodel waarborg je de effectieve leertijd. 

  Lees meer over het vierfasenmodel
  Opbouw en structuur 1 t/m 4 - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Opbouw en structuur voor groep 1 t/m 4

  Take it easy is een lesmethode Engels met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. De opbouw van groep 1 tot en met 4 is concentrisch: in groep 1 en 2 werk je met dezelfde thema’s als in groep 3 en 4. De thema’s sluiten goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen en de onderwerpen die jij in de klas aan bod laat komen. Denk aan de seizoenen en vakanties. 

  Lees meer over Take it easy in de onderbouw
  Opbouw en structuur 5 t/m 8 - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Opbouw en structuur voor groep 5 t/m 8

  Start je in groep 5 of later met Take it easy? No problem! Want Take it easy is een Engelse lesmethode met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. 

  Door de concentrische opbouw van de methode blijft de lesstof beter hangen én breiden je leerlingen hun woordenschat snel uit. De thema’s uit groep 5 en 6 komen ook in groep 7 en 8 aan bod. Fijn voor combinatiegroepen!

  Lees meer over Take it easy in de midden- en bovenbouw
  Voorbereiding op het VO - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Voorbereiding op het VO

  Met Take it easy starten je leerlingen met een stevige basis voor het voortgezet onderwijs, omdat:

  • Je leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten.

  • Je leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen. Ze voelen zich ook vertrouwd en veilig om zich uit te drukken in het Engels.

  • Je leerlingen leren de schrijfwijze van een aantal eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen.

  • Je leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van een woordenboek. 

  Met het behalen van deze doelen bereiken je leerlingen het taalniveau A1 van het Europees Referentie Kader. Met Take it easy bereiken leerlingen vaak zelfs het niveau A2+.

  Spreekvaardigheid - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Aandacht voor spreekvaardigheid

  Gesprekken voeren een belangrijk onderdeel binnen de kerndoelen voor Engels in het basisonderwijs. Take it easy heeft hier speciale aandacht voor.  Leerlingen van groep 7-8A en B zien vanaf nu daarom per unit bij lesson 4 een nieuwe knop: ‘Speaking’. Met één klik op die knop oefenen je leerlingen hun Engelse uitspraak met alle woorden en zinnen die in de unit aan bod zijn gekomen. 

  De software geeft je leerlingen direct feedback op hun uitspraak en intonatie. Zo gaan je leerlingen als een speer met hun uitspraak en dat met minimale inspanning van de leerkracht! Hoe vaker je leerlingen hun mondelinge taalvaardigheid oefenen, hoe groter hun zelfvertrouwen wordt. Dit zorgt voor een fijne start op het voortgezet onderwijs. Een perfecte uitspraak voor iedere leerling 

  Native speaking co-teachers - Methode verdiepingspagina - Take it easy - PO

  Native speaking co-teachers

  De enthousiaste native speaking co-teachers leggen in perfect Brits-Engels aan je leerlingen uit wat ze moeten doen. Gewoon vanaf het digibord, alsof ze in je leslokaal staan. Je kunt de les natuurlijk ook zelf in het Engels geven; dan zet je de co-teachers heel gemakkelijk uit! De co-teachers van alle groepen stellen zich graag aan je voor. Meet our native speaking co-teachers!

  Meet our co-teachers

  Gratis Take it easy zichtzending

  Wil jij onze lesmethode Engels beoordelen en de lesmaterialen voor groep 1 t/m 8 bekijken? Vraag dan een gratis Take it easy zichtzending aan! Hierin zit een selectie van lesmaterialen voor alle groepen, een proeflicentie voor de digitale leeromgeving én gratis proeflessen. Dit pakket wordt binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd.

  Gratis zichtzending
  Ons team helpt je graag verder

  Ons team helpt je graag verder

  Methodespecialisten basisonderwijs

  033 - 44 83 800
  Stuur een email