Het vierfasenmodel van Take it easy

De onderdelen van het vierfasenmodel

Bij Take it easy werken we met het hetvierfasenmodel. Dit is een didactisch leerfasenmodel speciaal voor Engels in het basisonderwijs. Je leerlingen worden op een voor hen veilige manier voorbereid op het praten in het Engels. En dat in de beperkte lestijd die er is. Met het vierfasenmodel waarborg je de effectieve leertijd. 

 De lessencyclus van het vierfasenmodel bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Fase 1 > Introductie: dit is de voorbereiding op de input → receptief 

  • Fase 2 > Input: input, verwerking op vorm en inhoud, strategieën →  receptief 

  • Fase 3 > Oefenen: pushed output →  reproductief en productief 

  • Fase 4 > Transfer: pushed output →  productief 

Om te onthouden: niet alle fasen komen in één les voor. De fasen zijn bouwstenen voor de opbouw van een aantal lessen binnen een thema. Bekijk het vierfasenmodel hierboven.