Hulp bij inloggen     winkelwagen

Meer over MIXED

Opbouw, opzet en didactiek

Werk je of overweeg je te gaan werken met MIXED en wil je meer weten over de opzet van de methode en op basis waarvan bepaalde keuzes zijn gemaakt? Onderstaande uitleg geeft meer informatie over het hoe en waarom van MIXED. Heb je toch nog vragen? Op de website van MIXED vind je nog meer informatie of stel je vraag aan onze klantenservice.

Opbouw van de methode

Ieder deel, profielmodule of keuzevak, is verdeeld in een introductie (Start) en acht blokken. Een blok bestaat uit een introductie, twee praktijkopdrachten en een deel Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Samen zijn deze blokken, inclusief de toetsing, goed voor ongeveer honderd lesuren, oftewel acht lesweken. Er zijn geen aparte boeken voor de verschillende leerwegen. De niveaudifferentiatie is in de boeken door middel van iconen aangegeven. Wel zijn gedifferentieerde toetsen beschikbaar.

Leren door te doen!

Het belangrijkste kenmerk van MIXED is: leren door te doen. De leerlingen leven zich met behulp van een korte introductie in een bepaalde beroepspraktijk in en voeren daar praktische opdrachten uit. Om die praktijk zo realistisch mogelijk te benaderen, is de theorie niet tussen de opdrachten geplaatst, maar alfabetisch achter in elk boek opgenomen. In een opdracht wordt de leerling verwezen naar de theorie die op dat moment nodig is. Op de website wordt vanuit de opdrachten naar de toepasselijke theorie gelinkt. Een leerling kan zo op elk gewenst moment een stuk theorie raadplegen of leren en daarna gemakkelijk terugkeren naar de opdracht.

vier componenten instructiemodel | ThiemeMeulenhoff

Didactiek: het 4C/ID-model

De didactiek van MIXED is gebaseerd op het viercomponenten-instructiemodel van Van Merriënboer en Kirschner (4C/ID-model), dat uitgaat van een combinatie van leertaken en deeltaakoefeningen, ondersteunende informatie en procedurele informatie.

  • Aan het begin van elk blok maken de leerlingen kennis met het onderwerp en de (fictieve) werkbedrijven en zien zij welke leerdoelen voor dit blok gelden. Zelf maken zij voor elk blok een planning.
  • Een leerling vervult in elke praktijkopdracht (leertaak) een functie of een stage bij een bedrijf of instelling. Daarbij is een vaste opbouw gehanteerd. Eerst wordt de werkgever nogmaals kort geïntroduceerd, dan volgt een werkvoorbereiding. 
  • Vervolgens maken de leerlingen de reeks opdrachten. Hierin wordt de theorie (ondersteunende informatie) aangeboden op het moment dat de leerling die nodig heeft. In de opdrachten is de praktijk zo realistisch mogelijk weergegeven.
  • De (downloadbare) hulp- en werkkaarten (procedurele informatie) geven daarbij praktische ondersteuning.
  • Binnen de opdrachten worden praktijkvaardigheden geoefend en is herhaling ingebouwd (deeltaakoefeningen). Zo worden vanuit de opdrachten theorie en vaardigheden bij elkaar gebracht in een logisch (werk)verband.
  • In de laatste opdracht van het blok komen de opgedane kennis en vaardigheden samen in een wat grotere opdracht.

Aan het eind van elk blok is een aantal LOB-opdrachten opgenomen die aansluiten bij het onderwerp van het blok. Ook hier blijven de leerlingen dicht bij de praktijk.

Toetsing

Bij elke module behoren toetsenbanken op BB-, KB- en GL-niveau, waaraan recentelijk (2019) nieuwe zijn toegevoegd. De toetsen zijn samengesteld volgens het RTTI-model. Tevens hoort bij elke module een vaardigheidstoets en zijn toetshandleidingen beschikbaar.

Verder lezen?