Hulp bij inloggen     winkelwagen

Mundo Mens & Maatschappij voor de onderbouw

Toetsen

Per leerwerkboek is er een toetsenbank met gesloten vragen, open vragen en een voorbeeldtoets. De toetsenbank staat in Word, zodat je zelf eenvoudig je toetsen samenstelt.

De toetsenbank is als volgt opgebouwd:

 • 24 gesloten vragen (6 per blok)
 • 24 open vragen (6 per blok)
 • 1 voorbeeldtoets van 16 vragen (4 per blok: 2 open, 2 gesloten). Deze vragen komen uit de 48 vragen die hiervoor genoemd zijn.

Per hoofdstuk is er een toets-matrix met daarin opgenomen per vraag:

 • Bloknummer
 • Onderwerp
 • Leerdoel
 • Taxonomie van Bloom
 • Vraagtype (open of gesloten)
 • Aantal punten per vraag
 • Korte omschrijving van gebruikte bron(nen): tekstbron, beeldbron, kaart

Deze matrix is bedoeld om:

 • een korte bloktoets samen te stellen;
 • een snel na te kijken eindtoets samen te stellen;
 • een eindtoets samen te stellen.