Hulp bij inloggen     winkelwagen

Mundo Mens & Maatschappij voor de onderbouw

Toetsen

Per leerwerkboek is er een toetsenbank* met gesloten vragen, open vragen en een voorbeeldtoets. De toetsenbank staat in Word, zodat je zelf eenvoudig je toetsen samenstelt.

De toetsenbank is als volgt opgebouwd:

 • 24 gesloten vragen (6 per blok)
 • 24 open vragen (6 per blok)
 • 1 voorbeeldtoets van 16 vragen (4 per blok: 2 open, 2 gesloten). Deze vragen komen uit de 48 vragen die hiervoor genoemd zijn.

Per hoofdstuk is er een toets-matrix met daarin opgenomen per vraag:

 • Bloknummer
 • Onderwerp
 • Leerdoel
 • Taxonomie van Bloom
 • Vraagtype (open of gesloten)
 • Aantal punten per vraag
 • Korte omschrijving van gebruikte bron(nen): tekstbron, beeldbron, kaart

Deze matrix is bedoeld om:

 • een korte bloktoets samen te stellen;
 • een snel na te kijken eindtoets samen te stellen;
 • een eindtoets samen te stellen.

*Eind 2020 is de toetsenbank voor BK voor leerjaar 1 gereed, de andere eindtoetsen volgen dan met een interval van 1 maand.