Methodeverdieping - Onderbouw - Opbouw methode - Mundo - VO

Opbouw methode

Mundo LRN-line verschijnt per thema met een leerwerkboek (theorie en opdrachten in één boek). In totaal zijn er 12 thema’s beschikbaar voor leerjaar 1 en 2. De methode is op een vaste manier opgebouwd: Start, Blokken met lesstof, Kennen en kunnen (wat heb je geleerd), Menukaarten met keuzeopdrachten, Overzichtskaart, Tijdwijzer, Eindsprint met afsluitende opdrachten. Achterin het boek staat een lijst met begrippen van het thema. De methode gaat uit van een tijdvakkenkader met tien tijdvakken en de daarbij behorende kenmerkende aspecten.

Methodeverdieping - Onderbouw - Differentiatie - Mundo - VO

Differentiatiemogelijkheden

Binnen ieder blok worden drie opdrachten uitgewerkt worden met ‘een stap extra’. Een stap hoger: complexere opdrachten met meer variabelen (Bloom’s hogere denkniveaus, analyseren, evalueren en creëren). Een stap verder: een opdracht met een grotere transfer, bijvoorbeeld in aansluiting op een toen-en-daar bron (meestal Bloom’s niveau toepassen, maar kan ook hoger). Een stap meer: een extra bron met informatie over de theorie (Bloom’s niveaus begrijpen en toepassen). Na elk blok volgt een menukaart met extra keuzeopdrachten.

Methodeverdieping - Onderbouw - Burgerschapsdoelen - Mundo - VO

Burgerschap in de methode

In de methode zijn burgerschapsdoelen verwerkt en daarmee voldoet het lesmateriaal aan de burgerschapsopdracht waaraan scholen in de toekomst moeten voldoen.

Methodeverdieping - Onderbouw - Altijd een online atlas - Mundo - VO

Altijd een online atlas

In de online leeromgeving van Mundo LRN-line hebben leerlingen toegang tot Alcarta online premium: de online atlas met oneindig veel mogelijkheden.

Bekijk alle 12 thema's van Mundo

Download