Hulp bij inloggen     winkelwagen

Mundo Mens & Maatschappij voor de onderbouw

Overzicht van de inhoud van de leerwerkboeken kgt en bk

Titel Inhoud in enkele kernwoorden
Leerjaar 1
1 Wie ben ik? In beeld brengen van sociale verbanden en verbondenheid aan de (eigen) omgeving van de leerling. Cultuur en zorg.
2 Voedsel Productie van voedsel, distributie van voedsel, verbanden tussen voedsel en cultuur, van jagen verzamelen naar landbouw.
3 Grieken en Romeinen Oude culturen, en wat daar nu nog van terug te vinden is aan fysieke en sociale structuren. Oorsprong van taal (en religie).
4 Mens en natuur Omgang van mens met zijn omgeving. Omgaan met de kansen en de bedreigingen van de natuur (rampen).
5 Steden en dorpen Ontstaan en functies van steden, voordelen van bij elkaar wonen. Soorten steden en dorpen.
6 Uitvindingen Uitvinders en ontdekkingsreizigers. Westerse overheersing en de relativiteit daarvan.
Leerjaar 2
7 Handel Organisatie van grote bedrijven, van VOC tot McDonalds. Arbeid als productiefactor, migratie.
8 Samenleven Sociale voorzieningen, verzekeringen, mensenrechten.
9 Grondstoffen Grondstoffen en industrie. Demografische transitie, verstedelijking en vervuiling.
10 Oorlog en vrede Macht, politieke ideologieën en conflicten, kapitalisme en communisme, democratie en dictatuur.
11 Media De kerk, de krant en internet. De fiets en de mobiele telefoon. Individualisering.
12 Afval en energie Duurzaamheid, de aarde als ruimteschip, kringlopen.

Nieuwe differentiatiemogelijkheden

Binnen ieder blok worden drie opdrachten uitgewerkt worden met ‘een stap extra’:

  • een stap hoger: complexere opdrachten met meer variabelen (Bloom’s hogere denkniveaus, analyseren, evalueren en creëren)
  • een stap verder: een opdracht met een grotere transfer, bijvoorbeeld in aansluiting op een toen-en-daar bron (meestal Bloom’s niveau toepassen, maar kan ook hoger).
  • een stap meer: een extra bron met informatie over de theorie (Bloom’s niveaus begrijpen en toepassen).

Na elk blok volgt een menukaart met extra keuzeopdrachten.

Integratie burgerschap

Burgerschapsdoelen zijn verwerkt in de methode en voldoet daarmee aan de burgerschapsopdracht waaraan scholen in de toekomst moeten voldoen.