Voortgezet onderwijs

Gevoelige geschiedenis

HEADING_1

Tips voor docenten

Geschiedenisonderwerpen kunnen een gevoelige snaar raken in de klas en in de samenleving. Emoties spelen soms een grotere rol dan feiten en in veel gevallen raakt geschiedenis ons persoonlijk. Hoe ga je hier mee om als docent?

In gesprek met je leerlingen

Hoe bespreek je een onderwerp als racisme met je leerlingen? En wat kun je doen tegen discriminatie in je eigen klas? In dit artikel geven we een aantal tips.

Magazine over slavernij

Met het Rijksmuseum en diverse auteurs hebben we een magazine over slavernij en een lessenreeks met activerende werkvormen gemaakt om docenten te helpen om slavernij/racisme bespreekbaar te maken in de klas.

Lees meer

Aan de slag met leskaarten over de documentaire Nieuw Licht

Ben je naast je lesmethode op zoek naar informatie over actuele onderwerpen die het vak geschiedenis recht in het hart raken? De documentaire Nieuw Licht vertelt over de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum. Bekijk met je leerlingen de video’s en maak de lesopdrachten. 

Bekijk extra lesmateriaal

Lessenreeks over Srebrenica

Van 1991 tot 2001 woedde een hevige oorlog in Joegoslavië. In juli 1995 viel de enclave Srebrenica waar Nederlandse militairen een VN-post bemanden. Twintig jaar na dato is de oorlog nog een zwaarbeladen onderwerp. Bespreek dit onderwerp in de klas met deze lessenreeks.

Lessenreeks Srebrenica

Actief burgerschap in extra katern bij Feniks

Bij Feniks LRN-line in de bovenbouw krijg je extra het (vernieuwde) katern: de Geschiedenis van de Democratische rechtstaat in Nederland. Leerlingen ontdekken aan de hand van vijf (havo) of negen (vwo) burgers die de democratisering hebben bevorderd door actief burgerschap te tonen. Burgers die o.a. aan bod komen zijn: Wilhelmina Drucker, Bob Dylan en Anton de Kom.

Feniks in bovenbouw

Actueel lesmateriaal

Feniks, de geschiedenismethode van ThiemeMeulenhoff is een LRN-line contentlicentie. De boeken bij LRN-line zijn verbruiksmateriaal: elk schooljaar krijgen leerlingen nieuwe boeken die ze aan het einde van het schooljaar mogen houden. Online is het eenvoudig om de lesstof actueel te houden. Je werkt dus elk jaar met het nieuwste en actueel lesmateriaal.

Iets te melden?

Valt jou iets op in onze methodes? Heb je opmerkingen of aanvullingen op het materiaal? Laat het ons weten!