Nieuwe release Feniks onderbouw havo-vwo

Vanaf aankomend schooljaar (2024-2025) is er een nieuwe release van Feniks onderbouw voor havo en vwo. In deze release is er onder andere extra aandacht voor relevantie en taalgebruik. De verschillen tussen havo en vwo zijn groter. En de verdeling van de lesstof over de leerjaren is aangepast, naar wens van docenten. Lees hieronder over alle vernieuwingen, vraag het proefhoofdstuk aan en bekijk de inkijkexemplaren van de boeken van leerjaar 1!

Overzicht inhoud onderbouw h/v

Klik hieronder voor meer informatie over de nieuwe release en een overzicht van de inhoud van leerjaar 1 tot en met 3.

Bekijk het overzicht van de inhoud

Nieuwe release Feniks onderbouw havo/vwo schooljaar vanaf 2024-2025

 • Veel aandacht voor de relevantie van geschiedenis. In een apart hoofdstuk én met opdrachten in elke paragraaf waarin leerlingen actief bezig zijn met het nut van geschiedenis. 

 • Leerlingen maken op een motiverende manier kennis met de stof door de verhalende inleidingen van de hoofdstukken. 

 • De verdeling van de lesstof over de verschillende leerjaren is aangepast, waarbij goed is geluisterd naar de wensen van docenten.  

  • Leerjaar 1 behandelt de geschiedenis tot en met de late Middeleeuwen.  

  • Leerjaar 2 start bij de ontdekkingsreizen en stopt bij de start van de Eerste Wereldoorlog.  

  • Leerjaar 3 start bij de Eerste Wereldoorlog en loopt door tot de huidige tijd.  

 • Meer aandacht voor leerdoelen. Elke paragraaf opent met de leerdoelen, opdrachten zijn gekoppeld aan een leerdoel en bij de Afsluiting kunnen leerlingen hun beheersing van alle leerdoelen toetsen. 

 • Elk hoofdstuk bevat een paragraaf over wereldgeschiedenis zodat leerlingen ook leren over buiten-Europese geschiedenis.  

 • Elk hoofdstuk in het boek heeft een verdiepingsparagraaf, waarin de leerling op onderzoek gaat in de tijd. 

 • Online bieden we extra verdiepingsmateriaal door middel van een keuzemenu. 

 • Duidelijk verschil tussen havo en vwo: het taalgebruik is afgestemd op de doelgroepen, net als het niveau van de opdrachten. Ook de verhalende inleidingen en de paragrafen wereldgeschiedenis verschillen per niveau. 

 • Alle inhoud is geactualiseerd, inclusief het toetsmateriaal. 

 • In elk hoofdstuk oefenen leerlingen met historische vaardigheden. Naarmate de leerlingen verder zijn in de lesstof, oefenen ze steeds meer vaardigheden. 

BOEKEN LEERJAAR 1

De boeken van deze release verschijnen ruim op tijd voor aanvang van het nieuwe schooljaar: de boeken voor leerjaar 1 voor havo-vwo en voor vwo zijn klaar en worden gedrukt. De gebruikers- en beoordelingsexemplaren kunnen later dit voorjaar worden besteld.

Proefhoofdstuk 1 havo/vwo

Om een goede indruk te geven van de mooie veranderingen die we bij Feniks doorvoeren, hebben we in het proefkatern van zowel het lees- als het werkboek van Feniks 1 havo/vwo een aantal punten met memoblaadjes uitgelicht. Vraag deze proefkaternen hieronder aan!