Hulp bij inloggen     winkelwagen
Rekenmethode | Basisonderwijs | Alles telt Q | ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Rekenen voor het basisonderwijs

Structuur per jaar, blok en les

Alles telt Q zorgt voor een heldere structuur, overzicht en handvatten. De methode heeft een jaarprogramma van 36 weken. Het jaar is verdeeld in zes blokken van zes weken: vijf lesweken en één toetsweek. Met Alles telt Q werk je aan 1 lesdoel per 2 lessen

Structuur per schooljaar

Alles telt Q zorgt voor een heldere structuur, overzicht en handvatten. De methode heeft een jaarprogramma van 36 weken. Het jaar is verdeeld in zes blokken van zes weken: vijf lesweken en één toetsweek.

structuur schooljaar

Structuur per blok

De lessen zijn als volgt ingedeeld:

 • Per blok 25 lessen en een evaluatiemoment.
 • In les 5 behandel je de lesdoelen van de afgelopen week op verschillende manieren met onderdelen als Nu even anders en Handig rekenen.
 • Les 15 (eind week 3) formatieve toets Dit kan ik al!, als reflectie voor de leerling (zonder normering).
 • De zesde week bestaat uit de toets en remediëring, herhaling en/of verrijking.

opbouw blok

Structuur per les

De rekenmethode biedt evenwicht tussen het aanleren van nieuwe en onderhouden van reeds aangeleerde vaardigheden, in de afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige verwerking van de oefenstof en in het gebruik van digitaal materiaal en papier.
In het schema zie je hoe de vijf lessen per week zijn opgebouwd:

opbouw 5 lessen per week

 • Het instructiemoment is een interactieve ontmoeting tussen jou en de leerlingen.
 • Twee momenten per lesweek automatiseren en memoriseren.
 • Een les met instructie, over één lesdoel. Deze les wissel je af met een les zelfstandige verwerking van dat lesdoel.
 • Les 1 en les 3 zijn leerkrachtgebonden lessen. Les 2 en les 4 zijn zelfstandig werken lessen.
 • In de verwerking van les 2 en 4 wordt aan het begin nog 5 minuten instructie gegeven ‘Hoe zat het ook alweer’. Hierin wordt het lesdoel van de vorige dag nog even herhaald.
 • Direct na de instructie en begeleide inoefening gaat de leerling deze (nieuwe) leerstof verwerken, dat wil zeggen dat hij in dezelfde les een aantal opgaven maakt die met dit lesdoel te maken hebben.
 • Les 5 is anders van opbouw. Hierin worden de lesdoelen van afgelopen week op verschillende manieren behandeld in de onderdelen ‘Handig rekenen’ en ‘Nu even anders’.

Alles telt Q in groep 1 en 2

In groep 1 en 2 bepaal je als leerkracht zelf het jaarprogramma. We raden je aan om per week drie rekenactiviteiten aan te bieden. Deze kun je kiezen uit de kleutercockpit; het digitale bronnenboek voor leerkrachten in groep 1 en 2.

Lesinhoud

Per les behandel je één lesdoel, dat duidelijk wordt omschreven. Op gestructureerde wijze komen alle aspecten van het huidige rekenonderwijs aan bod. Naast de vaste onderdelen in de structuur per week krijgt iedere leerling een Q-schrift.
In de lessen is ruime aandacht voor motiverende activiteiten. In onderdelen als Nu even anders, Handig rekenen en Reflectie kijken leerlingen net even anders naar rekenonderwerpen. Door steeds vragen te stellen halen ze het maximale uit hun leerproces: 'wat heb je gedaan?', 'wat heb je geleerd?', 'wat heeft je geholpen om dit te begrijpen?' en 'wat heb je nodig?'.

Toetsen laten leerlingen eigen vooruitgang zien

Uitgangspunt van Alles telt Q is de focus op het leerproces. Fouten maken mag want alle kinderen kunnen groeien.
In iedere zesde lesweek is er een bloktoets van één lesuur. Deze toets biedt een doorstart naar een vervolg op maat voor iedere leerling. Hoewel de toets een momentopname is, geven geef je leerlingen de kans te laten zien wat ze hebben geleerd. Uitgangspunt van Alles telt Q is dat fouten maken mag en leerlingen zijn daarbij eigenaar over hun eigen leerproces. Aan de hand van de signaalopgaven, het reflecterend gesprek met de leerling, het onderdeel Dit kan ik al en de bloktoets weet jij exact welk niveau het beste past bij elke leerling en bied je de onderdelen Remediëren, herhalen en verrijken gericht aan.

Les 15: Tussentoets Dit kan ik al

Les 26: Bloktoets

Les 27-30: remediëren, herhalen en verrijken

opbouw toetsweek

De oranje onderdelen zijn leerkrachtgebonden en de witte onderdelen zijn zelfstandig

 • De toetsen zijn op 1S-niveau, zowel op papier als digitaal.
 • Je kunt digitaal toetsen of op papier.
 • De toetsresultaten (bij digitale toetsen) live en continu inzichtelijk in de cockpit.
 • Er komt een groepsplan.
 • Elaboratieve feedback voor zoveel mogelijk succeservaringen.

Eén uur rekentijd per dag

Alles telt Q gaat uit van de stelling van het SLO dat vanaf groep 3 één uur rekentijd per dag geldt. Zwakke leerlingen krijgen daarbinnen minimaal twee keer per week een kwartier instructie- en oefentijd.