Home
NT2+
Code+

Wat biedt de methode

Taakgericht - Wat biedt de methode - Code - NT2

Taakgericht

Code+ is gericht op het kunnen uitvoeren van reële en betekenisvolle taaltaken met een duidelijke relatie tot de wereld buiten de taalles. Binnen een taaltaak komen de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven geïntegreerd aan bod. Hierdoor is er optimale aansluiting bij het taalgebruik in het dagelijks leven.

Iedere taaltaak kent een vaste opbouw van voorbereiden, uitvoeren en afronden. Cursisten bereiden thuis de les voor m.b.v. boek en online oefeningen. In de les is zo genoeg ruimte voor samen oefenen, uitleg en verdieping. Daarnaast zorgt Zode+ voor educatieve redzaamheid omdat er geoefend wordt met taalhandelingen die nodig zijn om te functioneren in lessituaties en er zo een beroep wordt gedaan op de studievaardigheid.

Flexibel en zelfstandig - Wat biedt de methode - Code - NT2

Flexibel en zelfstandig

Code+ is flexibel inzetbaar voor zowel korte als lange trajecten. De lange trajecten leiden op tot Staatsexamen II. Doordat sommige lesstof overgeslagen kan worden (bijv voorbereiding overslaan en direct naar uitvoering gaan), maar er ook extra opdrachten beschikbaar zijn voor de snelle cursist of juist voor de cursist die meer oefening nodig heeft, is differentiëren met Code+ erg gemakkelijk. 50% van de lesstof is gericht op zelfstandig werken. Dit kan individueel of in groepjes van hetzelfde niveau. De andere helft van de lesstof wordt klassikaal doorgenomen onder begeleiding van de docent. Door deze verschillende mogelijkheden kent Code+ een zeer grote mate van flexibiliteit.

Opbouw en toetsing - Wat biedt de methode - Code - NT2

Opbouw en toetsing

Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:

 • Introductie van het thema

 • Vier taaltaken: Voorbereiden – Uitvoeren – Afronden – herhaling in andere context.

 • Grammatica en spelling

 • Lezen en schrijven

 • Woordenlijst

Afsluiten met toetsen

 • De online toets met 23 oefeningen, waarbij leerlingen zelf resultaten en fouten kunnen bekijken. Alle onderdelen van het hoofdstuk worden getoetst. Toets kan vooraf of aan het eind van een hoofdstuk worden gemaakt.

 • 5 assessments om te beoordelen of het gewenste ERK-niveau is bereikt.

 • De assessments, beoordelingsmodellen en instructies voor de docent staan bij het Docentenmateriaal in de digitale omgeving.

Wet inburger - Wat biedt de methode - Code - NT2

Aansluiting op de nieuwe Wet inburgering

Met Code+ voldoe je aan de eisen van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bovendien is er nieuw materiaal in ontwikkeling zodat het nóg beter aansluit.

 • Code+ is geschikt voor twee van de drie leerroutes uit de nieuwe Wet inburgering. B1-route: delen 1, 2 en 3 Onderwijsroute naar B2-niveau (hbo en universiteit)

 • Na deel 4 kunnen cursisten deelnemen aan het Staatsexamen II.

 • Ieder hoofdstuk bevat minstens één buitenschoolse opdracht, wat de cursist stimuleert om het geleerde in de praktijk toe te passen.

 • Per deel een overzicht van schrijf- en spreekopdrachten die gebruikt kunnen worden voor het portfolio (bvb: cv, aanvraag zorgverzekering, sollicitatiegesprek).

 • Online is een nieuwe module Kennis van de Nederlandse Maatschappij beschikbaar.

Lees meer over de nieuwe module Kennis van de Nederlands Maatschappij
Digitaal - wat biedt de methode - IJsbreker, Code en Zebra - NT2

Digitaal

De NT2+ online leeromgeving biedt toegang tot opdrachten van Zebra+, Code+ en IJsbreker+. De digitale leeromgeving is eenvoudig in gebruik voor cursisten. De heldere navigatie en introductie bij de lessen ondersteunen het opnemen van de lesstof.

Cursisten werken online aan reproductieve opgaven. De online opgaven worden per les tot één blok geclusterd zodat de cursist niet vaak hoeft te wisselen tussen zijn boek en de digitale leeromgeving.

Lees meer over de digitale leeromgeving
Kaders - Wat biedt de methode - Code - NT2

Kaders

Code+ bevat taalwijzers die structuren en taalverschijnselen in het Nederlands laten zien, geïntegreerd in een betekenisvolle context. Eerst is er ruimte voor luister- en leesopdrachten, daarna komt de vorm pas aan bod. Daarnaast besteedt Code+ expliciet aandacht aan allerlei culturele aspecten van Nederland, van omgangsvormen tot het onderwijssysteem. Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) komt geïntegreerd in de methode aan bod. Overzicht van cultuurkaders staat achterin het boek. Bij delen 3 en 4 is het de bedoeling dat de cursisten inzicht krijgen in en zich bewust worden van hun manier van leren en dat ze op die manier aandacht besteden aan het taalleerproces, aan de hand van reflectiekaders.

Lees meer over de nieuwe module Kennis van de Nederlandse Maatschappij
Onze collega's helpen graag!

Onze collega's helpen graag!

Team beroepsonderwijs & NT2

033-4483700
Stuur een email