Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Toetsing

 Na elk hoofdstuk een online diagnostische toets en assessments bij elke ERK-taalstap.

Online toets
Bij elk hoofdstuk is een online toets beschikbaar van ca. 30 minuten.

 • De cursist kan de toets op elk willekeurig moment maken:  
  o aan het eind van het hoofdstuk, om te controleren of hij de stof beheerst,
  o aan het begin van een hoofdstuk, om te zien welke onderdelen hij al beheerst.
 • De online toets bestaat uit circa 23 oefeningen.
 • De toets wordt per cursist at random samengesteld uit alle onderdelen van het oefenprogramma:  Woorden, Verstaan en nazeggen, Grammatica en Spelling en Routines. Daarnaast is er een vaste set vragen voor Luisteren.
 • De cursist kan zelf de resultaten en de fouten bekijken.
 • De cursist kan de toets net zo vaak maken als hij wil.

Code+ NT2

 

Code+ NT2

 

Assessments
Vijf assessments in twee varianten om te beoordelen of het gewenste ERK-niveau is bereikt.

 • A1 (aan het einde van deel 1)
 • A2 (aan het einde van deel 2)
 • Op weg naar B1 (halverwege deel 3)
 • B1 (aan het einde van deel 3)
 • Op weg naar B2 (halverwege deel 4).
 • Om te toetsen of niveau B2 gehaald is, kan de cursist het best bestaande oefenexamens voor het Staatsexamen Programma II doen.

De vaardigheden spreken, gesprekken voeren, lezen en schrijven en impliciet ook luisteren, grammatica en woordenschat worden geïntegreerd getoetst binnen een functionele context.
De assessments, beoordelingsmodellen en instructies voor de docent staan bij het Docentenmateriaal in de digitale omgeving.