Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Taakgericht

Code+ is gericht op het kunnen uitvoeren van reële en betekenisvolle taaltaken met een duidelijke relatie tot de wereld buiten de taalles.

Functionele taken
De kern van de leerstof is een taaltaak. De functionele taken zijn afgeleid van concrete, alledaagse situaties waarin de cursist het Nederlands nodig heeft.
Binnen een taaltaak komen de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven geïntegreerd aan bod. Hierdoor is er optimale aansluiting bij het taalgebruik in het dagelijks leven.

Iedere taaltaak kent een vaste opbouw:

  • Voorbereiden: voorbereiding op de taaltaak, meestal individueel
  • Uitvoeren: in tweetallen of in groepjes oefent de cursist de taak (alleen leestaak individueel)
  • Afronden: cursist brengt het geleerde nog een keer in praktijk (toepassen).

Educatieve redzaamheid
Daarnaast wordt met Code+ gewerkt aan de vergroting van de educatieve redzaamheid van de cursist. Hij oefent met de taalhandelingen die nodig zijn om te functioneren in lessituaties en er wordt een beroep gedaan op zijn studievaardigheid.

Flipping the classroom

  • cursisten bereiden thuis de les voor m.b.v. boek en online oefeningen;
  • in de les is daardoor genoeg ruimte voor samen oefenen, extra uitleg en verdieping.