Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Opbouw

Vaste opbouw van hoofdstukken en taaltaken geeft de cursist houvast bij het leren.

Boeken
Elk hoofdstuk van Code+ heeft een vaste opbouw:

  • Introductie van het thema: Vaak met video, luistertekst of afbeeldingen
  • Vier taaltaken: Voorbereiden – Uitvoeren – Afronden
  • Slot: Herhaling in een andere context
  • Grammatica en spelling: Theorie en voorbeelden, oefeningen online
  • Lezen en schrijven: Extra lees- en schrijfopdrachten
  • Woordenlijst: Alfabetisch per hoofdstukonderdeel

Achterin het boek staan de antwoorden, overzichten van de verschillende kaders, alfabetische woordenlijst, instructiezinnen met Engelse vertaling en een lijst van onregelmatige werkwoorden.

Online leerplatform nt2plus.nl

Vanuit het boek wordt steeds naar het online oefenprogramma verwezen.

Code+ NT2

Het online oefenprogramma bevat een grote hoeveelheid luisterteksten en videomateriaal. Samen met de woordenschatoefeningen en de oefeningen met routines vormen zij de bron voor de uitvoer van de taken. Daarnaast bevat het online programma nog grammaticaoefeningen en verstavaardigheidsoefeningen om de aangeboden taal verder in te slijpen.

De digitale omgeving bevat verder veel extra materiaal: werkbladen, extra opdrachten, woordenlijsten, transcripten en voor de docent een algemene handleiding, handleidingen per hoofdstuk en toetsen. Ook vindt u hier achtergrondinformatie, o.a. over het Raamwerk NT2.

Code+ NT2Code+ NT2