Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Aansluiting op de nieuwe Wet inburgering

Met Code+ voldoe je aan de eisen van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bovendien is er nieuw materiaal in ontwikkeling zodat het nóg beter aansluit.


Leerroutes

 • Code+ is geschikt voor twee van de drie leerroutes uit de nieuwe Wet inburgering.
  o B1-route: delen 1, 2 en 3
  o Onderwijsroute naar B2-niveau (hbo en universiteit)
 • Na deel 4 kunnen cursisten met een gerust hart deelnemen aan het Staatsexamen II.

MAP en portfolio

 • Ieder hoofdstuk bevat minstens één buitenschoolse opdracht, wat de cursist stimuleert om het geleerde in de praktijk toe te passen.
 • Per deel een overzicht van schrijf- en spreekopdrachten die gebruikt kunnen worden voor het portfolio (bijv: sollicitatieformulier, cv, aanvraag zorgverzekering, sollicitatiegesprek, flitspresentatie).
 • Er zijn extra buitenschoolse opdrachten in ontwikkeling, die de cursist kan gebruiken voor het samenstellen van het portfolio.

KNM

Kennis van de Nederlandse maatschappij komt geïntegreerd in de methode aan bod.
 • Overzichten van cultuurkaders per deel achterin het boek en in de digitale leeromgeving.
 • Op nt2plus.nl staat een overzicht waar in de leergang KNM aan bod komt, gegroepeerd in de acht KNM-domeinen.
 • Er is ook een online module Kennis van de Nederlandse Maatschappij beschikbaar. Deze module is in ontwikkeling bij VU-NT2 en INTT (UvA). Met deze module kan de cursist zich optimaal voorbereiden op het KNM-examen.

Nieuwe buitenschoolse opdrachten

Er zijn extra buitenschoolse opdrachten (BSO’s) ontwikkeld door INTT (UvA) in samenwerking met VU-NT2. Deze buitenschoolse praktijkopdrachten leggen een concrete verbinding tussen de leerstof en de context buiten de les waarin de taal nodig is. Ze stimuleren het taalcontact buiten de les. Aan elk hoofdstuk wordt een extra buitenschoolse opdracht toegevoegd. De opdrachten sluiten aan bij de hoofdstukthema’s en zijn geformuleerd op het taalniveau dat correspondeert met het ERK-niveau van het betreffende deel. De doelen van iedere BSO worden geformuleerd naar analogie van de can-do-statements uit het Raamwerk NT2. De opdracht zelf is opgebouwd volgens het VUT-model: Voorbereiden, Uitvoeren, Terugblikken.

De opdrachten worden in Word aangeboden bij het Docentenmateriaal in de online leeromgeving nt2plus.nl. Zo kunnen docenten de opdrachten gemakkelijk aanpassen aan de behoeften en wensen van hun specifieke cursisten en indien nodig aan de eisen die door hun opdrachtgever (de gemeente) gesteld worden. Bovendien kan de cursist de opdracht in datzelfde Word-bestand maken.