Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Nieuwe inburgeringswet

Code+ daagt de cursist uit het maximale uit zichzelf te halen.

Leerroutes
 • Code+ is geschikt voor twee van de drie leerroutes uit de nieuwe Inburgeringswet.
  o B1-route: delen 1, 2 en 3
  o Onderwijsroute (naar havo/vwo, mbo-4, hbo en universiteit)
 • Na deel 4 kunnen cursisten met een gerust hart deelnemen aan het Staatsexamen II.
MAP en portfolio
 • Ieder hoofdstuk bevat minstens één buitenschoolse opdracht, wat de cursist stimuleert om het geleerde in de praktijk toe te passen.
 • Per deel een overzicht van schrijf- en spreekopdrachten die gebruikt kunnen worden voor het portfolio (bijv: sollicitatieformulier, cv, aanvraag zorgverzekering, sollicitatiegesprek, flitspresentatie).
 • Er zijn extra buitenschoolse opdrachten in ontwikkeling, die de cursist kan gebruiken voor het samenstellen van het portfolio.

KNM

Kennis van de Nederlandse maatschappij komt geïntegreerd in de methode aan bod.
 • Overzichten van cultuurkaders per deel achterin het boek en in de digitale leeromgeving.
 • Op nt2plus.nl staat een overzicht waar in de leergang KNM aan bod komt, gegroepeerd in de acht KNM-domeinen.
 • Een aparte online module KNM is in ontwikkeling bij UvA-INTT en VU-NT2. Hiermee kan de cursist zich optimaal voorbereiden op het KNM-examen.