Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Kaders

Taalwijzers
Taalwijzers vestigen de aandacht van de cursist op bepaalde taalverschijnselen. De structuren in het Nederlands worden niet geïsoleerd aangeboden, maar geïntegreerd in een betekenisvolle context. De cursist is eerst bezig met luister- en leesopdrachten en pas daarna wordt zijn aandacht gericht op de vorm.
  • Grammatica en Spelling
    Theorie met voorbeelden bij de grammatica en spelling die geïntegreerd in de taken aan bod zijn gekomen. De bijbehorende oefeningen staan online bij Oefenen. Alle kaders Grammatica en spelling staan als pdf bij het Studentenmateriaal in de digitale omgeving, zodat de cursist dit als naslagwerk bij de hand kan houden.
  • Routines
    Uitleg en voorbeelden van taalfuncties en standaardzinnen. Ze staan in het boek bij de Voorbereiding op een taaltaak.
De Taalwijzers met oefeningen staan ook online onder Bekijk materiaal, filter Code+.
Code+ NT2
 
Cultuurkaders
Code+ besteedt expliciet aandacht aan allerlei culturele aspecten van Nederland, van omgangsvormen tot het onderwijssysteem.
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) komt geïntegreerd in de methode aan bod. Overzicht van cultuurkaders staat achterin het boek. Er is een aparte KNM-module in ontwikkeling waarmee de cursist kan oefenen voor het examen.
Code+ NT2

Reflectiekaders
Bij delen 3 en 4 bevat elk hoofdstuk een reflectiekader volgens het principe ‘denken – delen – uitwisselen’. Het is de bedoeling dat de cursisten inzicht krijgen in en zich bewust worden van hun manier van leren en dat ze op die manier aandacht besteden aan het taalleerproces.

Code+ NT2

In deel 4 kaders Grammatica en woordbetekenis en Werken met woorden.