Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 Methode Code+

Flexibel

Code+ is flexibel inzetbaar voor zowel korte als lange trajecten. De lange trajecten leiden op tot Staatsexamen II.

Keuze uit lesstof
Niet alle stof hoeft behandeld te worden. De ene cursist heeft meer oefening nodig dan de andere om de taaltaken uit te kunnen voeren. Code+ laat ruimte om gedeelten over te slaan of om de Voorbereiding over te slaan en direct aan de Uitvoering van de taak te beginnen.
De cursist kan, eventueel in overleg met de docent, zelf de keuze van de stof bepalen, afhankelijk van leerstijl en behoefte. Door die keuzemogelijkheid kent Code+ een zeer grote mate van flexibiliteit.

Differentiatie
Voor de snellere cursist, of juist voor de cursist die meer oefening wil hebben, zijn er extra oefeningen en opdrachten.

  • Lezen en schrijven: Aan het eind van elk hoofdstuk een extra lees- en een extra schrijfopdracht.
  • Extra oefenen: Online een extra luistertekst met oefeningen en extra woordoefeningen.
  • Extra opdrachten: pdf’s bij Extra materiaal die docent kan downloaden en aan cursist geven. Bedoeld als extra herhaling van een bepaalde taak.


Taakgroepjes

Bij heterogene groepen kan de docent de cursisten indelen in taakgroepjes van ongeveer hetzelfde niveau. Door clustering van opdrachten voor deze taakgroepjes kan efficiënter worden gewerkt. Met de aangegeven route in het boek kan dus flexibel worden omgegaan. In de handleiding staan voorbeelden voor het programmeren van een heterogene groepsles.

Studieplek
Doordat het online oefenprogramma op internet staat, kan de cursist zelf kiezen waar hij hieraan werkt: op de leslocatie, thuis of elders. Het programma onthoudt waar de cursist gestopt is en bewaart de resultaten.