Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Zorg mbo

Traject | Zorg Lesmateriaal mbo Zorg BOL en BBL

'Dit brengt ons volwassenenonderwijs vooruit'

Steeds meer volwassenen zoeken aanvullende kennis en skills op mbo-niveau. Het Astrum College, onderdeel van ROC A12, speelt in op deze groeiende vraag. De afdeling Zorg & Welzijn Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) heeft onlangs bijvoorbeeld zijn aanbod voor volwassenen uitgebreid. Teamleider Fred Koers en docente Mariet Roggeveen vertellen wat hun onderwijs bijzonder maakt. En waarom Traject Zorg er zo goed bij past.
Traject Zorg ThiemeMeulenhoff

De studenten

‘Wat ik het leukst vind aan volwassenenonderwijs? Het soort studenten. Zij zijn ouder dan de doorsnee mbo-leerlingen; zo tussen de 20 en 64 jaar. Vaak combineren ze werk met een gezin en zijn ze ook nog mantelzorgers. Maar ondanks dat drukke leven willen ze tóch een opleiding volgen. Bijvoorbeeld om naar een hogere salarisschaal te kunnen. Of om als zij-instromer aan de slag te gaan. Wat hun ambitie ook is, ze zijn ontzettend gemotiveerd. En dat motiveert mij dan weer. Dat een vrouw hoogzwanger in de klas zit omdat ze geen les wil missen en een week na haar bevalling alweer terug is. Voor dat type mensen zet ik met liefde een stapje extra.’

Aan het woord is Mariet, die voordat ze docent werd jarenlang werkte als verpleegkundige. Een achtergrond die studenten bevalt, zegt ze. ‘Zij krijgen graag les van iemand die uit het werkveld komt. Als een docent geen praktijkervaring heeft, vinden ze het net wat moeilijker die persoon serieus te nemen.’ Dat geldt ook als een docent niet goed voorbereid is of dingen vertelt die de klas al lang en breed weet. ‘Onze studenten willen alles uit hun lessen halen, dus als je hun tijd verdoet met open deuren, met je mond vol tanden staat of niet je lesuur volmaakt, spreken ze je daarop aan. Dat zie je bij jonge mbo’ers toch iets minder snel.’

Het lesgeven

Ook Fred – jarenlang alleen docent, nu vooral teamleider die af en toe nog voor de klas staat – roemt de motivatie van zijn volwassen studenten. ‘Áls ze al eens te laat binnenkomen of een opdracht niet op tijd inleveren, dan is dat doorgaans overmacht. Ze hebben het dan echt te druk met andere verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daar gaan we dan ook begripvol en flexibel mee om.’ Hij vindt het ‘fantastisch mooi’ hoeveel prachtige verhalen studenten meebrengen van hun werk. ‘Als docent is het vooral de kunst om daar goed naar te luisteren, iedereen aan het woord te laten en de verhalen te koppelen aan relevante lesstof. Jij bent de dirigent, maar zij maken de les.’

‘Natuurlijk moet je uitkijken dat er genoeg tijd overblijft voor theorie’, vult Mariet aan. ‘Maar inderdaad, praktijkverhalen zijn essentieel. Die van hun, die van docenten én de praktijkvoorbeelden in het lesmateriaal. Deze groep is minder gewend aan studeren dan jonge mbo’ers. Hun kortetermijngeheugen werkt ook anders. Net als visualisaties en rollenspellen zijn anekdotes juist voor oudere studenten belangrijk om zich lesstof eigen te maken.’

Het lesaanbod

Wat voor opleidingen het Astrum College volwassenen biedt? ‘Tot voor kort hadden we alleen BBL-beroepsopleidingen’, zegt Fred. ‘Studenten krijgen daarin één dag per week les op school. De rest van de week werken ze bij een erkend leerbedrijf of organisatie.’ Niet dat studenten tijdens die werkdagen uit zicht zijn. ‘Ze hebben ook dán vaak contact met onze docenten. Via WhatsApp, e-mail, MS Teams. Dat gaat de hele tijd door, soms zelfs in het weekend. Ze lopen dan bijvoorbeeld tegen iets aan in de praktijk – een probleem, een vraagstuk – en willen dat snel even voorleggen. Docenten hoeven hier niet direct op te reageren, zeker niet in hun vrije tijd. Maar vaak voelen ze zich zo betrokken dat ze toch antwoorden.’

Sinds kort biedt het Astrum College ook bij- en nascholing, vervolgt Fred. ‘Op verzoek van het werkveld. En op basis van veertien scholingsbehoeftes die we bij regionale werkgevers onderscheiden hebben: van verpleegtechnische vaardigheden tot nieuwe zorgwetgeving en van klinisch redeneren tot tiltechnieken.’ ‘Die cursussen, die soms de vorm van een leereenheid hebben, stellen mensen in staat “een leven lang te leren”’, zegt Fred. ‘Precies wat de Rijksoverheid aanmoedigt en wat een succesvolle loopbaan vereist. Veel professionals willen hun bekwaamheid op peil houden en werkgevers eisen dit doorgaans ook. Wat sommige kennis en skills betreft is het zelfs wettelijk verplicht – voor zowel organisaties als medewerkers. Anders kunnen die laatsten bijvoorbeeld hun bevoegdheid kwijtraken.’

Het lesmateriaal

Fred: ‘Soms zitten er in een bijscholingsklas mensen van verschillende organisaties. Maar een werkgever kan ook een cursus inkopen voor alleen zijn eigen medewerkers – met een aantal lessen naar keuze. De ene instelling vindt drie uur tiltechnieken oefenen bijvoorbeeld al voldoende, de ander gaat voor het dubbele.’ Niet alleen de lengte van cursussen is echter maatwerk. ‘We stemmen bijscholing ook zoveel mogelijk af op de werkvloer van onze studenten; op de specifieke mogelijkheden en uitdagingen dáár.’

‘Bij zoveel variatie en maatwerk is het handig een lesmethode bij de hand te hebben die inhoudelijk sterk is, veel informatie bevat en waaruit je vrij eenvoudig losse stukken kunt gebruiken’, zegt Mariet. ‘Maar dat is niet de enige reden waarom we graag Traject Zorg inzetten, de modulaire methode van ThiemeMeulenhoff. Het is ook prettig dat deze de mogelijkheid biedt e-learning te combineren met boeken. Onze studenten willen namelijk best online oefeningen doen en filmpjes kijken op de computer. Maar als ze theorie moeten lezen, houden ze het allerliefst een boek vast.’

Mariet prijst ook de praktische relevantie van het lesmateriaal. ‘De kennis is niet alleen compleet, maar ook goed gerelateerd aan het werkveld. Traject Zorg behandelt onderwerpen bijvoorbeeld altijd vanuit een praktijkcasus. En Thieme houdt scherp in de gaten wanneer zij materiaal moet actualiseren. Veranderen de kwalificatiedossiers? Dan past zij haar methode snel aan deze verandering aan. Dit maakt het voor ons als school makkelijker om onderwijsprogramma’s te maken en ons aanbod door te ontwikkelen. Een belangrijke plus!’

Meer weten over Traject Zorg? Lees hier verder.

Mariet Roggeveen - Traject Zorg ThiemeMeulenhoffMariet Roggeveen, verpleegkundige
Docente Zorg & Welzijn BBL op het Astrum College. Als BIG-geregistreerd verpleegkundige werkte ze eerst in de ziekenhuis- en ouderenzorg, waarna ze onder meer een lerarenopleiding deed. Ze geeft nu enkele jaren volwassenonderwijs.Fred Koers - Traject Zorg ThiemeMeulenhoffFred Koers, verpleegkundige

Teamleider Zorg & Welzijn BBL op het Astrum College. Hij werkte als BIG-geregistreerd technisch verpleegkundige op de IC-hartbewaking van een ziekenhuis, werd zo’n 25 jaar geleden mbo-docent en geeft nog steeds les.