Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Header Traject Welzijn

Traject Welzijn Lesmateriaal mbo welzijn BOL en BBL

goed voorbereid op toetsten met de methodes van ThiemeMeulenhoff

Nieuwe isbn's voor op de boekenlijst

In schooljaar 2020/2021 ontvangen studenten bij elk theorieboek een gratis verwerkingslicentie voor 12 maanden. Op deze manier is het nog gemakkelijker om papier en digitaal te combineren.  Hierdoor veranderen de isbn's.

Boeken OpMaat

De lesmaterialen van Traject Welzijn zijn ook te bestellen als Boeken OpMaat. Hierbij is het mogelijk om een eigen maatwerkboek samen te stellen door verschillende onderwerpen, leereenheden, modules en eigen content samen te voegen in één boek.

Lees meer over Boeken OpMaat
Cover Boeken OpMaat methode Traject V&V