Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Traject Welzijn Lesmateriaal mbo welzijn BOL en BBL

Boeken OpMaat

De lesmaterialen van Traject Welzijn zijn ook te bestellen als Boeken OpMaat. Hierbij is het mogelijk om een eigen maatwerkboek samen te stellen door verschillende onderwerpen, leereenheden, modules en eigen content samen te voegen in één boek.

Lees meer over Boeken OpMaat
Cover Boeken OpMaat methode Traject V&V