Home
Mbo
Welzijn
Traject Pedagogisch Werk (KD 2021)

Daarom kies je voor Traject Pedagogisch Werk

Daarom kies je voor Traject Pedagogisch Werk

  Bestel een beoordelingsexemplaar
  Flexibel en modulair - Wat biedt de methode - Traject PW - mbo

  Flexibel en modulair

  Traject Pedagogisch werk is flexibel inzetbaar, zodat het altijd past bij de manier waarop jullie het onderwijs vormgeven. Of jullie nu kiezen voor vraaggestuurd, praktijkgestuurd, theoriegestuurd of hybride onderwijs. Om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende wensen van scholen bieden we verschillende licenties, per titel (in combinatie met het boek of alleen online) en voor de volledige opleiding. Daarnaast kun je het lesmateriaal ook op maat aanbieden aan jouw studenten, zowel in de online leeromgeving als in een Boek OpMaat.

  Bekijk het hele arrangement
  Beroepsgericht - Wat biedt de methode - Traject PW - mbo

  Beroepsgericht lesgeven met Traject PW

  Traject PW biedt beroepsgericht lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van jouw studenten, met praktijkvoorbeelden en -situaties, opdrachten en vaardigheidstrainingen. Elke module start met de beschrijving van een praktijksituatie in combinatie met een activeringsopdracht. Verderop in de module krijgt de situatie een vervolg als studenten hun kennis moeten toepassen. Het bevat daarnaast minimaal één moduleopdracht, een actieve werkvorm die de verschillende onderwerpen van de module bij elkaar brengt en zo de kennis en vaardigheden van de student analyseert. De belangrijkste beroepsvaardigheden leren de studenten volgens het OOTT-model, waarbij oriënteren, oefenen, toepassen en transfer naar verschillende situaties centraal staan.

  Toetsen - Wat biedt de methode - Traject breed- mbo

  Toetsen bieden ruimte om te leren

  De toetsen helpen de student op weg naar het beheersen van de kennis en vaardigheden die in het kwalificatiedossier staan beschreven, om zo het leren en de voortgang positief te beïnvloeden. Er is steeds meer behoefte aan toetsen en aan formatief evalueren. Elke module bevat drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie (formatief), module zelftoets (formatief) en module eindtoets (formatief en summatief). De module eindtoetsen zijn objectieve toetsen en worden ingezet door de docent. De toetsen zijn gebaseerd op de leerdoelen van de module en werken toe naar het behalen van de kennis en vaardigheden. De module eindtoets beschikt over een toetsmatrijs, scoringsmethodiek en een normering.

  Didactiek - Wat biedt de methode - Traject breed - mbo

  Sterk herkenbare didactiek

  De modules van Traject zijn opgebouwd volgens het zesfasenmodel. De didactische opbouw is gebaseerd op de herziene taxonomie van Bloom. Een module is een op zichzelf staande leereenheid. De modules kun je zelf arrangeren en in de volgorde plaatsen die jij wilt. Studenten kunnen zelf bepalen of ze starten bij de theorie, de verwerking of de toepassing. Modules kennen een vaste opbouw in 6 leerfasen: Introductie, Theorie, Verwerking, Toepassing, Evaluatie en Toetsing. Alle leerfasen sluiten aan op de beroepspraktijk, met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Afhankelijk van de gekozen lesvorm worden de leerfasen digitaal of in theorie- en werkboeken aangeboden.

  Lees meer over het zesfasenmodel
  Kinder EHBO Livis - Wat biedt de methode - Traject PW - mbo

  Online cursus kinder-EHBO van Livis

  Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker op plekken waar veel kinderen samenkomen. Studenten die aan de slag gaan met de titel Gezondheid en omgeving van Traject Pedagogisch werk kunnen vanaf schooljaar 2022-2023 via de online leeromgeving eDition een online cursus EHBO bij baby’s en kinderen van onze partner Livis volgen.

  Aan de hand van interactieve animaties en video’s die praktijksituaties simuleren leert de student wat hij of zij moet doen bij verschillende soorten ongelukken, zoals verstikking, verbranding, vallen, vergiftiging en reanimatie.

  Lees meer over de samenwerking met Livis
  eDition

  Digitaal lesgeven met eDition

  De interactieve leeromgeving eDition maakt digitaal lesgeven én krijgen een stuk makkelijker en effectiever. Want:

  • alle theorie en opdrachten zijn via eDition altijd en overal beschikbaar;

  • de omgeving is snel en eenvoudig te gebruiken (simpele navigatie);

  • theorie en opdrachten zijn geïntegreerd;

  • studenten krijgen direct feedback vanuit eDition;

  • je kunt als docent eenvoudig zelf groepen aanmaken;

  • je kunt eenvoudig opdrachten aan- en uitzetten;

  • je hebt direct inzicht in voortgang en resultaten.

  Lees meer over eDition