Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Welzijn

Traject Maatschappelijke zorg Lesmateriaal mbo Maatschappelijke zorg BOL en BBL

Actueel

Het vernieuwde Traject Maatschappelijke zorg wordt afgestemd op het nieuwe kwalificatiedossier (KD2022). Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld. De beroepsprofielen worden vernieuwd zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van nu en in de toekomst. Traject MZ zal daarop aansluiten met actueel en flexibel lesmateriaal.

Belangrijke vernieuwingen

  • Modulair lesmateriaal: Het lesmateriaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen leerroutes kunt maken, zowel digitaal als op papier.
  • Leerdoelen: Elk hoofdstuk binnen de module begint met leerdoelen en een korte inleiding op het hoofdstuk. De leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers zijn aangegeven.
  • Introductie met activering van voorkennis: Elke module start met een beknopte beschrijving van waar de module over gaat, een praktijksituatie en een activeringsopdracht waarmee de voorkennis van de student wordt geactiveerd. Ook krijgen studenten altijd de opdracht om de in de theorie aanwezige moeilijke woorden die ze niet begrijpen te noteren.
  • Meer praktijkvoorbeelden: Door middel van praktijkvoorbeelden wordt de theorie vertaald naar de beroepspraktijk, zodat studenten daar een goed beeld krijgen.
  • Uitgebreide toetsen: Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie, module zelftoets en module eindtoets.

Inhoudelijke wijzigingen

Belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het nieuwe kwalificatiedossier:

  • Studenten worden breder opgeleid, in plaats van zes uitstroomprofielen zijn er twee: Begeleider maatschappelijke zorg (niveau 3) en Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (niveau 4).
  • De inhoudelijke verschillen tussen niveau 3 en 4 worden beter geduid.
  • De eigen regie en kracht van de cliënt nemen een nog belangrijkere plek in.

Momenteel werken we hard aan de inhoudelijke uitwerking van het nieuwe kwalificatiedossier, samen met docenten en vakexperts. Het koppeldocument en de blauwdruk zijn al wel beschikbaar.

Wil je meer weten? We helpen je graag!
Voor inzicht in het koppeldocument van het huidige materiaal (KD 2016) met het nieuwe kwalificatiedossier (KD 2022) en de blauwdruk voor het nieuwe Traject Maatschappelijke zorg, kun je contact opnemen met onze accountmanagers!
Accountmanager Awoiska