Hulp bij inloggen     winkelwagen
Flexibel lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff voor het mbo

Flexibel lesmateriaal Mbo lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff

'ThiemeMeulenhoff denkt goed met ons mee'

‘Corona veroorzaakte veel onrust in het onderwijs’, zegt Anneke Boink-Meijer, docent en onderwijsontwikkelaar op het Summa College. ‘Ook bij ons op de opleiding Verpleegkunde.’ Alle drukte zette het contact even op een laag pitje. ‘Maar inmiddels spreken we elkaar weer meer. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van Traject Zorg, de Thieme-methode die we sinds kort gebruiken.’
Anneke Boink-Meijer

Wanneer kozen jullie precies voor Traject Zorg?

‘We werken er sinds september mee. Maar de keuze viel natuurlijk eerder. We lieten in januari vorig jaar een aantal uitgevers langskomen. In maart – corona was net uitgebroken – besloten we met ThiemeMeulenhoff in zee te gaan. Wendy de Vries, die al vanaf het begin onze contactpersoon is bij Thieme, had ons tijdens haar eerste bezoek de voordelen laten zien; van de complete theorie en aantrekkelijke opmaak tot de vele praktijkvoorbeelden. Bovendien zag het online deel er duidelijk uit, makkelijk te gebruiken en met goede mogelijkheden voor differentiatie.’

Heb je sindsdien veel contact gehad met ThiemeMeulenhoff?

‘Wendy kwam kort na onze beslissing nog een keer langs, ditmaal om ons docententeam een training te geven. Hierin leerden we hoe we met Traject konden werken – ook digitaal. Daarna heeft het contact maanden op een laag pitje gestaan. Maar dat lag aan ons, niet aan Thieme. We sprongen op een gek moment in, zo aan het begin van de corona-uitbraak. Onze school sloot, we gingen over op online onderwijs en we moesten veel regelen om die overgang soepel te laten verlopen – alleen al qua lesroosters. Daar ging onze aandacht naar uit. Pas sinds kort, nu het allemaal wat stabieler voelt, hebben we weer meer contact.’

Waar gaat dat contact met ThiemeMeulenhoff over?

‘We zijn als opleiding weer vooruit aan het kijken. Bijvoorbeeld naar de nieuwe mogelijkheid om in de online omgeving van de methode zelf modules te kiezen en ordenen. Hoe pak je dat het beste aan? Wat is voor ons een logische volgorde? Hoe kunnen we de formatieve toetsen goed wegzetten? En hoe geven we de CanMEDS-rollen een goede plek? Dat soort vragen hebben we. En Wendy denkt daar heel goed in mee, met oog voor onze situatie, wensen en belangen. Waar nodig brengt ze ons ook in contact met andere mensen binnen ThiemeMeulenhoff, zoals ontwerpers.’

Dus jullie spreken ThiemeMeulenhoff best vaak nu?

‘Nou, ook weer niet zó vaak. We hebben eens in de tien weken een evaluatiemoment. En soms nemen we tussendoor contact op met Wendy. Dat mag altijd; ze is heel benaderbaar, reageert snel en helpt goed. De klantenservice bellen we als we technische vragen hebben, bijvoorbeeld over inloggen. De klantenservice komt over het algemeen ook redelijk vlot met oplossingen. We zijn kortom heel tevreden, zowel met Traject als met ons contact met ThiemeMeulenhoff. Zeker niet alle uitgevers zijn zo betrokken. Thieme wil echt helpen ons onderwijs beter te maken – en slaagt daarin.’

Verder lezen

Lees meer over de ervaringen van Anneke met Traject Zorg. En bekijk haar zes tips voor digitaal lesgeven.