Hulp bij inloggen     winkelwagen
TouchTech header

TouchTech Flexibel en modulair

'Ik was direct voorstander van deze methode'

‘Wij willen dat studenten zich redelijk zelfstandig en op eigen snelheid door hun lesmateriaal kunnen bewegen. En we willen overzichtelijk kunnen monitoren hoe zij dat doen.’ Aan het woord is Marijn Jansen, docent van de mbo-opleiding Future Engineering van het Koning Willem I College. ‘Zo kwamen we dit jaar uit bij de methode TouchTech.’ 
Marijn Jansen, docent techniek Koning Willem I College

Hoe het begon

‘Corona gaf de doorslag. Dat wil zeggen: we hadden al voordat het virus uitbrak gesprekken gehad met ThiemeMeulenhoff over TouchTech, maar we twijfelden nog. We waren nog niet 100 procent overtuigd dat het online aanbod echt goed zou werken. Toen echter de lockdown begon en we al ons onderwijs opeens op afstand moesten geven, gaf de uitgever ons de kans om de digitale versie van Touch Tech gratis uit te proberen. Dat maakte dat we met Thieme in zee gingen, in elk geval bij wijze van proef.’
‘Na die testperiode besloten we ervoor te gaan. Daar ben ik blij om, want ik ben behoorlijk tevreden met deze methode. Zeker nu de kinderziektes uit het begin opgelost zijn. Zo ging het arrangeren aanvankelijk niet zo soepel en hadden studenten enkele weken problemen met inloggen. Bij onze opleiding, waar docenten nog nooit eerder met digitaal materiaal les hadden gegeven, leidde dat even tot onrust – hoe blij we ook waren dat we de methode tijdens de lockdown gratis mochten gebruiken.’

Hoe het nu is

‘Die onrust is gelukkig verleden tijd. TouchTech biedt ons wat we zochten. Elke student kan nu redelijk zelfstandig en op eigen snelheid het lesmateriaal doorlopen. En wij kunnen in eDition – de online omgeving van Touch Tech – zien hoe zij hun opdrachten maken. Als het even niet zo lekker gaat, kunnen we daardoor op tijd met hen in gesprek, om te achterhalen waar de oorzaak ligt en om hen zo nodig te motiveren. Overigens gaat het vooralsnog alleen om eerste- en tweedejaars studenten, waarbij TouchTech nog niet het hele tweede leerjaar volledig dekt. Volgend jaar doet de methode dat wel.’

‘Studenten kunnen ook zelf in eDition zien of zij op koers liggen, achterlopen of juist relatief snel zijn. Bovendien kunnen ze zien wat ze na de huidige module kunnen oppakken. Steeds meer studenten maken gebruik van deze mogelijkheden, maar nog niet iedereen. Wij sturen elke student nu eens per week een e-mail waarin we de individuele voortgang laten zien. Misschien moeten we hen nog meer begeleiden bij planning; daar zijn we nog niet over uit. Enerzijds mogen we best wat zelfstandigheid verwachten, ook van eerstejaars. Anderzijds zijn ze dat niet gewend: op het vmbo werd alles voor hen voorgekauwd.’

Hoe het was

‘Toen ik zo’n twee jaar geleden op deze school begon, hadden we geen methode. De opleiding had alleen een online materialenbank waar je als docent uit kon putten. Die materialen waren zelden up to date en lang niet allemaal van dezelfde kwaliteit. Ze kwamen uit de koker van docenten die in sommige gevallen niet eens meer op deze school werkten. Als je in die verzameling niet vond wat je zocht, kon je collega-docenten aanschieten of zij misschien nog iets extra’s hadden. En anders moest je zelf wat ontwikkelen. Dat was allemaal erg tijdrovend en voor verbetering vatbaar.’
‘Ik was één van de docenten die aandrong op een methode. We hebben diverse uitgeverijen uitgenodigd en ik was eigenlijk direct voorstander van TouchTech. Vooral vanwege de diversiteit aan online werkvormen, de mogelijkheid voor studenten om op eigen tempo te werken, het feit dat je als opleiding modules kon arrangeren en de manier waarop studenten gemonitord konden worden. Bovendien: toen ik zelf op het mbo zat, voor mijn hbo-studie, had ik ook boeken van ThiemeMeulenhoff. Die waren inhoudelijk compleet, toegankelijk en van hoog niveau. Dat herkende ik in TouchTech.’


Hoe het verdergaat

‘Corona is nog niet weg. Alleen daarom al zal online lesgeven nodig blijven. Maar ook zonder corona is de digitale methode here to stay. Onze studenten vinden het ook prima om geen boeken meer te gebruiken; om alles op een scherm te doen, in plaats van op papier.  Bovendien vinden ze in eDition meteen goede visuele ondersteuning, inclusief filmpjes, én meer interactie dan in boeken. Zo krijgen ze in eDition direct te zien hoe ze een opdracht hebben gemaakt, of ze het beter nog eens kunnen proberen en waar ze behulpzame theorie kunnen vinden.’ ‘Binnenkort willen we ook de nieuwe koppeling gebruiken tussen eDition en Microsoft Teams. Deze koppeling is uniek, begrijp ik, en maakt het handiger om tijdens online lessen te verwijzen naar TouchTech. Ik ben benieuwd hoe het werkt! Verder ga ik de functie gebruiken waarmee je opdrachten per student uit kunt zetten. Dan wordt het zinloos voor studenten om van elkaar af te kijken. En belangrijker: dan kan ik elke student laten werken aan opdrachten die voor hém het nuttigst zijn. Precies het soort maatwerk waar onze opleiding naartoe wil.’
ThiemeMeulenhoff

Ook TouchTech proberen? Bestel een beoordelingsexemplaar.