Hulp bij inloggen     winkelwagen
Lesmethode Nederlands | mbo | DoorNederlands | ThiemeMeulenhoff

DoorNederlands De methode Nederlands voor het mbo

Auteurs over lesmethode DoorNederlands

Je student bij de (online) les

Medio maart moest elke docent en student eraan geloven: online werken en onderwijs op afstand. Wat voor de één een hele omschakeling bleek, was voor de ander niet heel anders werken dan anders. Blended learning, digitaal leren, afstandsleren, differentiëren, maatwerk: actuele onderwijsvormen. Je moet er als docent Nederlands in het mbo iets mee. Maar in de praktijk lukt dat niet altijd meteen. DoorNederlands, voor het mbo, brengt alle mogelijkheden bij elkaar. Zo kan jij je als docent helemaal richten op wat telt: de individuele student. Eindredacteur Ruud Alers en auteur Joke van der Veen praten je bij.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Afstandsleren is meer dan met z’n allen achter de laptop kruipen, je verzamelen in een digitaal klaslokaal en live een les op het scherm volgen. Ook opdrachten en zelftoetsen maken horen daarbij. Het vraagt veel voorbereiding en vooral ook durf van jou als docent. Misschien een troostrijke gedachte: ook studenten zijn afstandsleren niet gewend, al zijn ze misschien handiger met de tools en op internet.

Het kost je als docent te veel tijd wanneer je studenten online, al of niet via de elo, hun werk inleveren en wanneer je zelf alles wilt (blijven) controleren. Dat is met DoorNederlands helemaal niet nodig. Studenten doen trouwens vaak niets met jouw feedback. Ze kunnen zelf hun werk nakijken en beoordelen. Ze kunnen feedback geven op elkaars werk via de digitale communicatiekanalen. Jij bepaalt alleen wat en wanneer iets wordt ingeleverd. Studenten kunnen in principe geheel zelfstandig de taken in DoorNederlands doorwerken, dus ook de lessen en opdrachten die jij als docent voor hen hebt klaargezet. Alleen de praktijkopdrachten, aan het eind van een taak, zul je zelf moeten beoordelen.

Deze manier van werken stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de student. Hij leert dat elk resultaat het gevolg is van zijn eigen motivatie en inspanning. Smoesjes als ‘Ik kan niets voor Nederlands doen, want mijn boek ligt nog thuis’ zijn er niet meer bij.

Jij bent als docent ‘slechts’ organisator van het online leren, coach en soms taaldeskundige. Wees vooral heel duidelijk en geef je eigen grenzen aan. Bespreek elke taak of reeks opdrachten uit een taak online voor met de studenten: de leerdoelen van de taak (‘Je kunt ...’), de theorie die de studenten nodig hebben (‘Theorie die ...’) en de resultaten die ze moeten opleveren.


Meerdere smaken

Je kunt met DoorNederlands prima digitaal werken in eDition. Alle stof, het ondersteunend materiaal zoals beoordelingsmodellen, alle antwoordmodellen en alle zelftoetsen zijn digitaal beschikbaar. Dezelfde theorie en opdrachten staan ook online.
Sommige studenten werken liever in het boek. Dat kan natuurlijk altijd, ook op afstand en ook wanneer ze niet online zijn. Het is dan wel noodzakelijk dat de student thuis over het leerwerkboek van DoorNederlands beschikt.
Een voordeel van de digitale editie in eDition is dat je beide niveaus 2F en 3F beschikbaar hebt en dat studenten dus kunnen switchen. Handig als je wilt differentiëren of wanneer een student halverwege het jaar toch examens gaat doen op een lager of hoger niveau, of als er een overstap naar een andere opleiding.

Zelftoetsen

Hoe meet je het effect van afstandsonderwijs? Met DoorNederlands kunnen studenten onder andere zelftoetsen maken. Deze toetsen zijn volledig digitaal en kunnen zelfstandig door de studenten worden nagekeken. Aan het eind van elke taak staat een zelftoets klaar. Studenten krijgen in de zelftoetsen uitgebreide feedback. De zelftoetsen zijn erg geschikt voor formatieve toetsing in of buiten het klaslokaal, op een zelf te bepalen tijdstip en tempo. Het zijn ook uitstekende meetpunten om studenten voor te bereiden op de examens Nederlands. Zo houden ze zelf zicht op hun sterke punten en hun leerpunten, terwijl jij als docent hun vorderingen kunt blijven volgen.

Woordenschat

Sociale afstand, besmettingscurve, coronahoester, zorgapplaus. Onze taal heeft er door de uitbraak van het coronavirus enkele nieuwe woorden bij. En de anderhalve meter afstand is een begrip geworden. Taal is voortdurend in verandering en woordenschat speelt daarbij een grote rol.

Het ontwikkelen én onderhouden van de woordenschat zijn uniek in DoorNederlands. De student begint in elke taak steeds met het leren van algemene beroepswoorden. Vervolgens krijgt hij een oriëntatieopdracht. Daar gaat het om kennismaken met de kern van de taak. De eerste opdracht van het terugkerend onderdeel ‘In het dagelijks leven’ is een woordenschatopdracht. De student moet nu zelfstandig de betekenissen van de moeilijke woorden van de taak achterhalen. Een opdracht die goed online te doen is. Geef hem klassikaal tijdens een liveles instructie of laat studenten elkaar overhoren in duo’s. In DoorNederlands leren de studenten receptief (nieuwe) woorden. Een aantal daarvan moeten ze in productieve taalsituaties gebruiken. Er is steeds enige overlap van woorden in de verschillende taken. Zo herhaalt de student de geleerde woorden en is hij actief met taal bezig.


Hoef je als docent nu niets meer te doen?

Het is niet zo dat je nu achterover kan leunen. Nog steeds zul je lessen moeten voorbereiden en organiseren. Maar je mailbox vol uitgewerkte opdrachten van studenten en zelf toetsjes maken en opgeven is niet meer nodig. Je hebt tijd over om zinvolle instructies geven en de student waar nodig te begeleiden. Aan de gegeven antwoorden van de studenten kun je als docent zien waar je nog hulp of extra toelichting moet bieden. Trouwens, in de docentenomgeving zijn ook lessuggesties te vinden.

Je zult hoe dan ook keuzes moeten maken. Welke lessen doe je wel, welke niet, welke verander je? Er zijn immers geen fysieke contacturen meer. Dit betekent dat je de groepsopdrachten niet zonder meer kunt laten uitvoeren. Wij raden je daarom sterk aan er nu voor te kiezen de productieve taken Spreken en Gesprekken tijdelijk niet aan te bieden.

Kies je ervoor opdrachten uit te zoeken bij een bepaalde vaardigheid? En/of wil je het curriculum niet laten bepalen door de thema’s of taken in de methode, maar door de beroepspraktijk? Kies zelf de vaardigheid, organiseer je onlineles en sluit daarbij aan met opdrachten uit DoorNederlands die jij relevant vindt. In elk thema komen taken met dezelfde vaardigheid voor. Je kunt kiezen voor een meer algemene route door alleen de opdrachten uit ‘In het dagelijks leven’ te laten doen, of juist voor examen- of BBL-kandidaten kiezen voor de praktijkopdrachten uit het onderdeel ‘In de praktijk’. De taken Lezen en Luisteren worden bovendien altijd afgesloten met een opdracht ‘Examentraining’. Vele combinaties zijn mogelijk.

Zo blijven jouw studenten op afstand bij de les, terwijl ze ongemerkt vorderingen maken. Jouw onderwijs staat nooit stil! Met behulp van antwoordmodellen, rubrics en beoordelingsformulieren, zelftoetsen en alle stof ook digitaal – allemaal te vinden in eDition – kunnen studenten door met Nederlands alsof er niets is veranderd.