Hulp bij inloggen     winkelwagen
Lesmethode Nederlands | mbo | DoorNederlands | ThiemeMeulenhoff

DoorNederlands De methode Nederlands voor het mbo

‘DoorNederlands heeft precies wat we zochten: aansluiting bij de beroepspraktijk’

Nadine Storken

Er zijn nogal wat mbo-lesmethodes voor Nederlands. En docente Nadine Storken heeft er een heleboel gebruikt. Zowel tijdens haar stages op diverse scholen als in haar eerste jaren op het Vista College in Sittard. ‘Inmiddels weet ik wat het beste werkt. Mijn voorkeur gaat uit naar DoorNederlands.’

‘Ik begon hier in 2015, kort na mijn afstuderen. Aanvankelijk gaf ik op verschillende afdelingen les. En deze gebruikten niet allemaal hetzelfde materiaal, waardoor ik snel diverse methodes leerde kennen. Die kennis kwam van pas toen ik mocht meebeslissen over het lesmateriaal voor de opleiding Logistiek.’

Praktisch nut ervaren

‘Tegenwoordig werk ik alleen bij Logistiek; als docent, mentor en kartrekker Examinering. Samen met andere docenten Nederlands nam ik in 2018 onze lesmethode onder de loep. Voldeed dat nog? Was er iets beters te vinden? We concludeerden dat ons materiaal te weinig aansloot bij de beroepspraktijk, terwijl juist die koppeling motiverend is voor studenten. En bij ThiemeMeulenhoff zagen we een methode die deze koppeling wél nadrukkelijk liet zien: DoorNederlands.’

‘ThiemeMeulenhoff nam uitgebreid de tijd om ons voor te lichten. Daardoor zagen we bijvoorbeeld hoe slim DoorNederlands thema’s aanpakte. Allereerst inhoudelijk. Zo is er een thema over stagelopen, dat je goed kunt gebruiken voordat studenten op stage gaan. Binnen dit thema leert de student onder andere een bedrijf aan te schrijven en zichzelf goed te presenteren. Vocabulaire, grammatica, spelling, lezen, schrijven, luisteren: het komt allemaal in hoge kwaliteit aan bod. En doordat ze het praktische nut ervan ervaren, vinden studenten het lang niet zo snel saai.’

Afwisseling stimuleren

‘Ook qua structuur spraken de thema’s ons aan. Elk bestaat uit vijf taken, altijd in dezelfde volgorde: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren – bijvoorbeeld in de vorm van een debat, interview of overleg. Nu had onze vorige methode evengoed aandacht voor deze manieren om taal toe te passen. Maar dan draaide het een hele periode om lezen, een hele periode om schrijven, et cetera. Je was dus tien weken lang met één taak bezig. Met DoorNederlands heb je in elke periode aandacht voor álle taken. Die afwisseling is veel leuker voor studenten en docenten.’

‘En dat is niet de enige manier waarop DoorNederlands afwisseling stimuleert. De methode bevat namelijk meer individuele opdrachten, samenwerkingsoefeningen en zelftoetsen dan we kunnen gebruiken. Daar mogen we als docenten zelf uit kiezen. Hierbij hebben we ook de keus of we studenten klassikaal, in groepjes of individueel aan het werk zetten. Het liefst wisselen we dit af, maar in principe kunnen studenten dus zelfstandig hun opdrachten doen. Dat heeft een groot voordeel. Als ik bijvoorbeeld à la minute ziek word, hoeft er niet direct een andere docent te komen.’

Helemaal digitaal gaan

‘Er was nóg een grote reden om te kiezen voor DoorNederlands: de digitale omgeving eDition. Die oogt modern, is snel te begrijpen en makkelijk navigeerbaar. Als docent kun je online de opdrachten selecteren die je studenten wilt laten doen. En als je wilt, kun je hun leerproces tot in detail volgen. Als ik me afvraag of een student extra aandacht nodig heeft, kan ik bijvoorbeeld checken welke opdrachten zij gedaan heeft, hoe lang ze over een opdracht deed, wat ze heeft ingevuld, welke score ze zichzelf gaf en welke meerkeuzevraag ze direct goed had of opnieuw heeft gemaakt.’

‘We vonden eDition zo aansprekend dat we studenten geen papieren werkboeken meer laten gebruiken. Alle theorie en opdrachten staan in de online omgeving. Het is voor het eerst dat we alleen een digitale methode toepassen. Best spannend, maar het loopt goed – ook bij studenten die aanvankelijk wat terughoudend waren, omdat ze een voorkeur hadden voor “papier”. Bovendien zien we dat ThiemeMeulenhoff continu verbeteringen doorvoert. Zo hoeven studenten zich niet meer per thema aan te melden; dat kan nu meteen voor alle thema’s. En sinds kort is er een directe koppeling tussen de digitale omgeving en Microsoft Teams. Erg handig!’

Altijd serieus nemen

‘ThiemeMeulenhoff baseert verbetering onder meer op feedback van docenten. Daar vraagt ze ook ons geregeld om. We geven dan bijvoorbeeld aan dat studenten vaak hun wachtwoord vergeten en dat het fijn zou zijn als docenten die wachtwoorden direct konden resetten. Maar ook dat we graag een aparte vaardigheidstoets krijgen voor herkansingen. Of dat we hopen op meer “extra oefeningen” voor studenten die moeite hebben met een bepaald aandachtsgebied, zoals spelling. Wat het ook is, ThiemeMeulenhoff kijkt telkens waar verbetering mogelijk is. Ze neemt ons altijd serieus. En dat is heel prettig om te merken.’