Hulp bij inloggen     winkelwagen
 Makers methode| ThiemeMeulenhoff

Makers LOB én burgerschap

Zo wordt Studieloopbaanbegeleiding (SLB) leuker!

De klassikale zucht. We hopen voor je dat je geen idee hebt wat we ermee bedoelen. Maar als docent in het mbo snap je het waarschijnlijk meteen. Soms hebben studenten nu eenmaal geen zin in een vak of onderwerp. En daar kunnen ze dan heel ondubbelzinnig uiting aan geven door met z’n allen, tegelijkertijd, lekker hard uit te ademen. Waarna ze hun boek met grote moeite uit hun tas halen, de pagina’s met tegenzin openslaan en jou met afwezige ogen aankijken.

Niet echt gezellig.

Oorzaak van weerstand
Hoe krijg je die weerstand weg als docent? Of beter nog: hoe voorkóm je het? Dat is het soort vragen waar wij ons bij ThiemeMeulenhoff-mbo mee bezig houden. Bijvoorbeeld voor Studieloopbaanbegeleiding (SLB), typisch zo’n vak waarbij mbo-studenten vaak de hakken in het zand zetten. Ze associëren het dan met saai gepraat. Met nadenken over vage vragen. Met luisteren naar andermans tijdrovende verhalen. Veel liever proberen studenten dingen uit die ze later in hun vak moeten doen, gaan ze met hun handen aan de slag.
 
De kunst als SLB-docent is natuurlijk om studenten te laten merken dat praten en luisteren net zo nuttig kan zijn. Dat ze heel veel hebben aan nadenken over zichzelf; aan hun reflectie op wat ze doen, waarom ze dat doen, wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken – met welke beroepsvaardigheden, bijvoorbeeld. En dat het ze helpt in het leven als ze dit alles onder woorden weten te brengen, als ze het presenteren aan hun docent en klasgenoten, als die er opbouwende feedback op mogen geven.

Methode tegen weerstand
Besef allereerst dat er niet metéén weerstand is tegen SLB. Mbo’ers worden er niet mee geboren. Sterker nog: in de allereerste schoolmaanden vinden zij het eigenlijk best oké om met elkaar over zichzelf en klasgenoten te praten. Tot de kerstvakantie zitten ze nog midden in de groepsvorming. Ze willen dan graag laten zien wie ze zijn en ontdekken wie de ander is. Als SLB-docent moet je er vooral voor zorgen dat je deze bereidheid in stand houdt en niet laat verzanden.  

Dat doe je vooral door steeds werkvormen en invalshoeken te kiezen die aansluiten bij de interesses, uitdagingen en wensen van je studenten. Deze interesses, uitdagingen en wensen kunnen per groep en per jaar verschillen, zelfs bínnen een groep en bínnen een jaar. Dus peilen en afstemmen is voortdurend nodig. En een belangrijke voorwaarde is natuurlijk om een variatie aan werkvormen bij de hand hebben. Gelukkig biedt ThiemeMeulenhoff-mbo er een heleboel aan in het nieuwe boek ‘Makers’ (voor mbo-niveau 3 en 4), ontwikkeld door LesLab.

Je kunt ‘Makers’ op allerlei manieren inzetten. Misschien ben je bijvoorbeeld een docent die klassikaal lesgeeft, waarbij de hele groep de werkvormen doet die jij kiest, in de volgorde die jij aangeeft. Misschien laat je elke student ook wel helemaal een eigen route kiezen (binnen de eisen van de eindtermen) en ben jij daarbij vooral een coachende, soms wat bijsturende procesbegeleider. Of misschien zit jouw manier van lesgeven tussen ‘klassikaal sturend’ en ‘individueel coachend’ in.

Resultaat: SLB veel leuker!
Studenten, bleek in 2019 uit een pilot op vier ROC’s, zijn heel positief over ‘Makers’. Ze vinden het prettig een papieren werkboek in handen te hebben, met af en toe verwijzingen naar online filmpjes en pagina’s. Ze vinden de opzet van de methode helder, de opdrachten interessant en de insteek relevant, want goed op de beroepspraktijk gericht. Bovendien bevalt het ze dat ze vrij zijn om zelf een route te kiezen. Ze hoeven niet elke opdracht te doen, alleen alle sóórten opdrachten – in de volgorde die zij willen.

‘Makers’ vereist wel dat zij af en toe samenkomen en daar dus een afspraak voor maken. Bijvoorbeeld voor groepsfeedback of presentatieopdrachten. Maar ze snappen dat dit nodig is, vinden het geen probleem, zolang het niet elke week hoeft. Er is met ‘Makers’ veel meer ruimte voor individueel werken dan vroeger. En dat ligt de meeste studenten goed.

Ook SLB-docenten zijn zeer te spreken over ‘Makers’. De lesmethode heeft volgens hen een aansprekende toon en vormgeving, geschikt voor maatschappelijke, commerciële én technische opleidingen. Het biedt ook de garantie dat studenten leren wat ze moeten leren (iets wat vroeger moeilijker in te schatten was bij SLB). De makers van ‘Makers’ hebben de opdrachten namelijk afgestemd op de SLB-eindtermen. Als studenten alle opdrachten van hun route hebben gedaan, hebben ze die eindtermen gehaald.

Voorkomt ‘Makers’ dat er nog mensen zullen zuchten? Zeker niet. Maar dat zullen dan wel vooral zuchten van verlichting zijn, bij zowel studenten als docenten. SLB krijgen én geven wordt met ‘Makers’ stukken leuker!